Wekelijks bereiken de Raad van Kerken in Nederland berichten van mensen die zich inzetten om hulp te bieden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Soms is die inzet op individuele basis, vaak ook vanuit een kerk of geloofsgemeenschap. De initiatieven beslaan een breed veld: Van een wekelijkse vredesactie op het Museumplein tot moeders die brieven schrijven aan president Poetin, een idee van Janny Tiesnitsch Kooistra uit Stiens, die zich liet inspireren door de Dwaze Moeders van Argentinië. Om deze ideeën en activiteiten een platform te geven, heeft de Raad de pagina Dona nobis pacem ingericht, naar de bede uit het bekende lied: Geef ons vrede!

In Leidschendam-Voorburg worden ook mensen uit Oekraïne opgevangen. Wellicht zijn er vanuit uw kerk ook initiatieven genomen. De website kan uw kerk ook inspireren om initiatieven te ondernemen. In onze gemeente komen regelmatig bij gastgezinnen verblijvende mensen in onze kerken. Hulp aan gezinnen wordt ook gegeven vanuit de oekraiense school aan de Fransstraat 16. Daar worden ook spullen ingezameld en kunt u informatie vragen. www.oekraienseschool.nl

Wilt u ook uw initiatief delen, ter inspiratie van anderen? Stuur dan een mail naar Roland Meeuwsen, communicatie@raadvankerken.nl

bericht deels overgenomen uit de nieuwsbrief van de Raad van Kerken in Nederland