Op Kerstavond en kerstmorgen werd een uitgebreid vraaggesprek uitgezonden met de ambulant predikant van de Koningkerk in Voorburg. U kunt het hier terugluisteren.

Omroep Midvliet heeft in haar programmering een vaste plaats ingeruimd voor levensbeschouwelijke thema’s. Zo werd o.a. de Black Gospel viering vanuit de Kruisheuvelkerk in Leidschendam op 11 december rechtstreeks uitgezonden via TV Midvliet en werd ook aandacht besteed aan de opening van Bij Bosshardt. Nu dus een uurlang een programma met kerstmuziek en een uitgebreid vraaggesprek van Hans Briard met de predikant die verbonden is aan de Open Hof gemeente die kerkt in de koningkerk.

In het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van deze lokale omroep is de Raad van Kerken LV vertegenwoordigd en daarmee wordt overlegd over thema’s die voor een groter publiek geschikt zijn in invulling te geven aan de programmering rond levensbeschouwing. Kerken en geloofsgemeenschappen die een onderwerp willen voordragen, waarmee dit thema kan worden ingevuld, kunnen contact opnemen met de secretaris op secretaris@raadvankerkenlv.nl