Stichting Kerken op de Floriade en haar vrijwilligers werken hard aan de duurzame Tiny Church en de inrichting van de beeldentuin. Vele kunstenaars hebben een ontwerp voor de kunstwerken ingeleverd. Een labyrintachtige tuin, met helende kruiden en Bijbelse planten is aangelegd. Ons thema is ‘De pracht van Gods schepping’.

Bijna 40 kunstenaars dienden een ontwerp in voor één van de 12 vruchten van de Geest. Iedere bezoeker van de Floriade kan de verbeelding van o.a. trouw, geduld, vriendelijkheid uit Galaten 5 en geloof, hoop en liefde uit 1 Korintiërs 13 bewonderen.

In het najaar van 2021 is de Tiny Church gebouwd en de tuin ingericht. Na afloop van de Floriade moet de Tiny Church verplaatst worden. Vandaar dat deze demontabel is. Het zou bijzonder zijn wanneer de Tiny Church als kapel elders in Nederland gebruikt gaat worden of dat iemand het als Tiny House zou willen gebruiken.

Praktische informatie
Van 14 april t/m 9 oktober 2022 bent u met uw kerkelijke groep welkom. U kunt gezamenlijk de tuin met de helende kruiden en de 12 beelden van de vruchten van de Geest bekijken. U kunt door het labyrint wandelen. Aan de hand van vragen kunt u uw eigen spirituele test doen. Er zijn speciale programma’s voor volwassenen en kinderen/tieners. Na overleg kunt u als groep in onze Tiny Church een eigen programma invullen, zoals een liturgische afsluiting of uw ervaringen o.l.v. uw eigen gespreksleider bespreken.
De Floriade is open van 10:00-19:00 uur. Informatie is verkrijgbaar bij Pieter ter Veen: info@fruitfulcity.nl  Algemene informatie staat op www.floriade.com/nl. Voor groepen en kinderen is korting mogelijk.