In Nederland kun je deel uitmaken van de zgn. Groene Kerken, een landelijk platform dat kerken stimuleert om te verduurzamen en groener te worden. Er zijn nu 398 kerken bij aangesloten. Ook de Doopsgezinde en de Remonstrantse Kerk, die als streekgemeente in onze Raad deelnemen, staan hier sinds kort bij.

Een kerk mag zich groen noemen als zij actief wil werken aan duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een Groene Kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar een duurzame stap zet. Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, energiebesparing, geloof en inspiratie en omgaan met geld. Het is een geweldige uitdaging om hiermee met elkaar aan de slag te gaan en op die manier onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Goed voorbeeld van deze kerken, waar ook de jongeren heel actief met dit thema bezig zijn, doet hopelijk goed volgen. Op dit moment staan nog geen kerken in Voorburg of Leidschendam als duurzame kerken op de website, Dat zou toch moeten veranderen!

Meer informatie : www.groenekerken.nl