In het leven geroepen door meer dan veertien Haagse kerkgemeenschappen en parochies is het Aandachtscentrum aan de Schoolstraat al veertig jaar een warm kloppend hart voor iedereen die behoefte heeft aan een huiskamer waar je mag zijn zoals je bent. Voor de vrijwilligers is het werk een verrijking: ‘Mijn leven is hierdoor blijvend veranderd.’

Kitty Mul is pastor bij het Aandachtscentrum. ‘We vieren het jubileum met een puzzeltocht waarbij we ook enkele kerken aandoen en we sluiten af met een feestelijke maaltijd’, vertelt ze. ‘We vormen een gemeenschap met elkaar, vrijwilligers en bezoekers samen. Daarom mengen we de groepjes, waarbij twee leefwerelden bij elkaar komen: die van de vrijwilligers en die van de bezoekers. Deze laatste groep bestaat uit mensen die het tempo van de samenleving niet kunnen bijbenen. Het gaat om dakloze mensen, verslaafden, mensen met een licht verstandelijke beperking of met een psychiatrische stoornis. We noemen hen kwetsbaar, maar eigenlijk zijn ze ontzettend sterk, ze houden het leven vol en steunen elkaar.’ Vrijwilligerscoördinator Nathalie Scholtes voegt toe: ‘Of ze zijn thuisloos, wat betekent dat ze wel een dak boven hun hoofd hebben, maar vanwege de energiekosten een koud huis hebben, niet graag thuis zijn en een geïsoleerd leven leiden.’

 

Veranderingen

Mul: ‘Werken bij het Aandachtscentrum betekent voor de vrijwilligers een verrijking van hun leven. Ze maken kennis met bezoekers die aan de onderkant van de samenleving staan. En dat kan iedereen overkomen, hoe rijk of arm je ook bent. Een faillissement of ziekte kan iemands leven zomaar ineens volledig op zijn kop zetten. Een van de vrijwilligers zei bij zijn vertrek tegen ons: “Mijn leven is blijvend veranderd. Ik kan nooit meer op dezelfde manier door de straat lopen.”’ In de veertig jaar dat het Aandachtscentrum bestaat is er veel veranderd. In het begin waren dominees en pastores van de deelnemende kerken direct betrokken bij het werk. Zij organiseerden praatgroepen over thema’s als echtscheiding. Vrijwilligers waren er genoeg, in tegenstelling tot de huidige situatie, want het Aandachtscentrum is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In 2022 werd het Aandachtscentrum van een vereniging een stichting met een raad van advies, waarin de betrokken kerken vertegenwoordigd zijn. Mul: ‘Voor de kerken is dit een vorm van diaconaal werk. Met de nieuwe structuur willen we ook de betrokkenheid van de kerken vergroten. We informeren hen geregeld over wat er speelt in het centrum.’

Warm hart

In het Aandachtscentrum is ook een stilteruimte aanwezig, waar een kaarsje kan worden opgestoken. Mul: ‘Je kunt daar met elkaar delen wat je aan het hart gaat. Enkele bezoekers komen speciaal hiervoor naar ons toe. Wel zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ervoor open staan om onze bezoekers te leren kennen, met hen een praatje te maken en hen een warm hart toedragen.’ Mul en Scholtes herkennen beiden wat dat betekent: ‘De bezoekers die je hier leert kennen, kruipen onder je huid en in je hart. Als je de ander als gelijkwaardig medemens kunt zien, kan er liefde en compassie stromen.’   Greet Kappers

Aangesproken door het werk van het Aandachtscentrum? Word vriend, geef een feestdonatie voor het jubileum of meld je aan als vrijwilliger. Loop eens binnen voor een kop koffie of thee in de Schoolstraat. Info: aandachtscentrumdenhaag.nl

 

QR code naar een filmpje over het Aandachtscentrum