De Raad van Kerken heeft besloten een lidmaatschapsovereenkomst met de landelijke organisatie ‘HIP Helpt’ te sluiten. De Stichting De Schakel/Raad van Kerken zal in de komende week het akkoord sluiten. Vanaf 1 november zal de lokale afdeling starten.  

Hip biedt in de buurt:

praktische hulp, bij een klusje in huis of met boodschappen doen, bijvoorbeeld. Maar ook sociale hulp, want iedereen heeft behoefte aan een praatje op z’n tijd.

 

De werving is begonnen van een coördinator ( 4-8 uur per week) en vrijwilligers voor af en toe een klus, of meer regelmatig. Een werkgroep begeleidt het proces.

Heeft u belangstelling? Aanmelden of vragen bij Hans Kruijssen, secretaris Raad van Kerken, secretaris@raadvankerkenlv.nl  tel.; 06 52430867