De kerken in Leidschendam en Voorburg organiseren op 12 en 13 november de jaarlijkse inzamelingactie voor de Voedselbank Leidschendam-Voorburg. De Voedselbank zorgt er met haar voedselpakketten voor
dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen toch voldoende te eten hebben.

Helaas is de Voedselbank juist in deze tijd hard nodig. Door de hoge energiekosten, neemt het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft toe. De gezamenlijke kerken van Leidschendam en Voorburg vinden het daarom belangrijk om de Voedselbank ook dit jaar weer te steunen.

Het delen met de medemens is fundamenteel verbonden met christelijk geloven en handelen. Wij willen oog houden voor mensen die in onze samenleving extra aandacht en hulp nodig hebben.

De maand november is daarvoor een passende maand.
Op 3 november is de Dankdag voor het Gewas en op 11 november is het feest van Sint Maarten die volgens de overlevering de helft van zijn mantel afstond aan een arme bedelaar. En we leven alweer toe naar Kerstmis.

Wij hopen van harte dat u mee doet met onze actie zodat
de Voedselbank in de periode van Kerstmis weer extra feestelijke kerstpakketten samen kan stellen.

12 en 13 november 2022 

De kerken stellen u tijdens deze dagen in de gelegenheid om bij te dragen aan de inhoud van de speciale kerstpakketten.

 Wat kunt u doen?

Om zoveel mogelijk eenheid in de samen te stellen pakketten te verkrijgen is een lijstje opgesteld van de
meest gewenste producten. Maak een keuze voor uw bijdrage:

 • Groente en peulvruchten in blik of pot
 • (Maaltijd)soep in blik
 • Maaltijdsaus of tomatenblokjes
 • Houdbaar broodbeleg
  (sandwichspread/jam/pindakaas et cetera)
 • Vis of vlees in blik
 • Havermout, muesli, volkoren crackers
 • Olie
 • Pannenkoekenmix
 • Houdbare zuivel
 • (Volkoren) pasta en rijst

Let op: geen alcoholische dranken en houdt u rekening met een ruime houdbaarheidsdatum, ook voor ná Kerstmis!

Mocht u een bestemming zoeken voor kleding die u niet meer draagt, dan kunt u terecht bij de Koptische kerk, Burgemeester Sweenslaan 5, Leidschendam. Zij zamelen kleding in voor mensen in Syrië. Uw levensmiddelen worden graag in ontvangst genomen op de volgende tijdstippen en locaties:

 Zaterdag 12 november

* Parochie Verrezen Christus, Fonteynenburglaan 36 Voorburg, 13.00-14.00 uur

* Parochie Sint Maarten, Sint Martinuskerk, Oosteinde 56 Voorburg, vóór en na de viering van 16.30 uur   

Zondag 13 november

*  Parochie Sint Maarten, vóór (vanaf 9.00 uur) en na de viering van 9.30 uur

*  Parochie Verrezen Christus, 10.00-10.30 en 11.30-12.00 uur

*  Parochie Trinitas, HH. Petrus en Pauluskerk, Sluiskant 29 Leidschendam, vóór (vanaf 10.00 uur) en na de viering van
11.00 uur

Koptische Kerk, Heilige Maria en Papa Kyrillous VI kerk, Burgemeester Sweenslaan 5, Leidschendam 

PKN kerken vóór en na de diensten van 10.00 uur:

*  De Koningkerk, De Open Hof gemeente,
Bruinings Ingenhoeslaan 4 Voorburg

*  De Oude Kerk, Martiniwijk Gemeente, Herenstraat 77 Voorburg

*  De Dorpskerk, Damhouderstraat 2 Leidschendam

*  De Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 Leidschendam

*  De Volle Evangeliegemeente doet geen inzameling van voedsel,
wel kunt u hier geld doneren ten behoeve van de Voedselbank.

*  Het Vrijzinnig centrum De Hoeksteen doet dit jaar geen eigen inzameling.

 

Ook kunt u een financiële bijdrage overmaken op

IBAN: NL 03 ABNA 0613 5832 21 ten name van

Voedselbank Leidschendam-Voorburg (ANBI instelling)