Kennismaken met George Haskour, de Syrische priester

Velen hebben hem al gezien en gesproken, maar wellicht is het goed nog iets meer over George te vertellen. Als (oosters) katholiek priester moest Georges vanwege zijn leidende rol als christelijk priester vluchten uit Homs in Syrië. Christenen worden door de overheersende islamitische bevolking in Homs en overig Syrië vervolgd. Zijn gezin met vier kinderen moest hij achterlaten om zijn eigen leven te redden. Zijn kinderen zijn resp. 26, 22, 18 en 12 jaar oud. Ook de oudste zoon van 26 heeft Syrië moeten verlaten. Die heeft als vluchteling in Zweden onderdak gevonden maar wil dolgraag met zijn vader worden verenigd. George wil uiteraard ook zijn vrouw en andere kinderen zo snel mogelijk over laten komen. George zelf is inmiddels al 18 maanden gehuisvest in het asielzoekerscentrum in de Binckhorst te Den Haag. Op een video is te zien dat Georges als priester in Homs voor jong en oud de centrale figuur was. Ook hier maakt hij zich verdienstelijk voor Syriërs. Ook binnen een asielzoekerscentrum bestaan spanningen tussen christenen en islamieten. George slaapt daar op een zaal met zes andere mannen, heeft daardoor ook weinig tot geen privacy en moet daar voorzichtig manoeuvreren.

 

George is inmiddels statushouder. Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten zorgen voor passende woonruimte voor statushouders. Formeel lijkt hij al toegewezen aan een gemeente (diep) in het zuiden, maar het schiet niet op. En het punt is natuurlijk dat hij in deze regio inmiddels goed is ingeburgerd. Hij is inmiddels ingeschreven bij Woningnet Haaglanden en bij Haag Wonen, maar er zijn natuurlijk heel veel woningzoekenden. De Lichtpuntjes in Mariahoeve ondersteunt hem actief en in onze parochie wordt hij ook door verschillende parochianen ondersteund. Het parochiebestuur heeft een aanbevelingsbrief ondertekend en gezorgd dat zijn Arabische papieren konden worden vertaald. Een parochiaan geeft op zaterdagen een aantal Syriërs Nederlandse taal. Spreken moet immers zoveel mogelijk geoefend worden! Hij heeft inmiddels via De Lichtpuntjes een spoedcursus tot energiecoach gedaan en uiteraard leert hij Nederlands, wat een moeilijke taal is voor alle buitenlanders. Hij wil met zijn gezin hier een bestaan opbouwen. Daarvoor én om zijn gezin te kunnen laten overkomen zoeken we met iedereen zowel naar passende huisvesting als naar werk.

 

Het zoeken is naar een geschikte woning waardoor hij zijn vrouw en kind(eren) kan laten overkomen. Tijdelijke woonruimte voor hem alleen heeft het risico dat zijn urgentie vervalt. De Lichtpuntjes in Mariahoeve hebben vrijwilligers om verouderde of vervallen woonruimte op te knappen. Naast reguliere woningen zijn we ook op zoek naar ruimten die geschikt te maken zijn. Daarvoor doe ik een beroep op iedereen in en om onze parochie. Mocht hij het enorme geluk hebben dat er hier in de regio woonruimte beschikbaar komt dan moeten we met elkaar (gecoördineerd!) weer verder kijken hoe we hem en zijn gezin kunnen helpen.

 

Tevens doe ik een oproep om met George (en/of een Syrische vriend die vaak meekomt – toevallig ook George geheten) na de viering het gesprek aan te knopen of een keer thuis uit te nodigen voor een maaltijd of een keer ergens mee naar toe te nemen. En dan vooral dus zo veel mogelijk -maar langzaam en duidelijk- met het Nederlands oefenen! Als hij het niet snapt is het mogelijk om in het Frans te praten of (al dan niet via Google Translate) een paar zinnen in het Arabisch te laten vertalen en dat hem te laten zien, te appen of op zijn mailadres te zetten. Jullie helpen hem er mee!

Frank van Blokland 06 54 25 24 15