Kerken samen op pad

Dit jaar bestaat de H. Laurentiuskerk in Stompwijk 150 jaar.
Een mooie gelegenheid om eens samen een activiteit te plannen en wel Kerken, samen  op pad.
En waar kunnen wie de activiteit niet beter plannen dan daar waar in de middeleeuwen een Katholieke kapel heeft gestaan en wat nu de begraafplaats Wilsveen is.

De katholieke kapel die hier in de middeleeuwen werd gebouwd, was een van de vijf belangrijkste bedevaartsoorden van ons land. Van heinde en verre kwamen gelovigen Maria van Wilsveen aanbidden. Dit kleine beeldje van Maria met het kind Jezus op haar arm, was volgens de legende op wonderbaarlijke wijze via het water aangespoeld.
In de periode van de Reformatie rond 1580 werd de Katholieke kapel een protestantse kerk.
Het Mariabeeldje werd in veiligheid gebracht, waarschijnlijk bij de Jezuïeten in Delft. Nu bevindt het Marianum zich in het museum Catharijneconvent te Utrecht. In de vorige eeuw is een aantal kopieën gemaakt. Eén daarvan werd onlangs geschonken aan de begraafplaats nadat een klein kapelletje voor het beeldje was gemaakt. Het geheel is nu te bewonderen in de ontvangstruimte van de begraafplaats.
De kapel is rond 1680 ingestort. Op die plaats is een nieuwe kerk gebouwd. Door de teruglopende kerkgang is deze in 1820 afgebroken. De muren zijn echter blijven staan en binnen die muren is de begraafplaats Wilsveen ontstaan.

De Sint-Laurentiuskerk is een rooms-katholieke kerk in Stompwijk. De Sint-Laurentiuskerk werd tussen 1871 en 1873 gebouwd aan de Dr.v. Noortstraat. De kerk werd gebouwd naar een ontwerp van Evert Margry, een van de belangrijkste leerlingen van Pierre Cuypers. Margry ontwierp een driebeukige neogotische kruiskerk.
De kerk is tot op heden in gebruik bij de H. Laurentius-parochiekern van de Leidse parochie H.H. Petrus en Paulus. In 2010 en 2011 is de kerk grondig gerestaureerd.

 Activiteiten

Op zaterdag 2 september van 13.30 tot 16.00 uur kan men zich van en naar de begraafplaats Wilsveen begeven. Naast de begraafplaats Wilsveen is tegenwoordig een parkeerplaats.

Activiteit 1
Van de begraafplaats naar de jubilerende Sint Laurentius kerk.
U kunt op de fiets van de begraafplaats door de polder naar de kerk of over de weg. Bij de begraafplaats zullen we zorgen voor routekaarten.
In de kerk staat koffie en thee voor u klaar en kunt u een rondleidding krijgen.

Activiteit 2a
U kunt ook met de fiets of auto naar de parkeerplaats bij de drie molens. Die zaterdag mogen we tussen 13.30 en 16.00 uur naar de begraafplaats lopen, een kleine bedevaart. Langs de molens en over een pad door het weiland.
Bij de begraafplaats is ook koffie en thee.

Activiteit 2b
U kunt uw auto ook parkeren op de nieuwe parkeerplaats op de kruising van De Tol en de Middenweg, achter meubelmaker de Stoof. U loopt dan eerst op een voetpad langs de Kostverlorenweg en dan door het weiland naar de begraafplaats.

Activiteit 3
Wijnand Wiegeraadt, de beheerder van de begraafplaats zal om 13.45, 14.30 en 15.15 uur wat vertellen over de historie, een rondleiding geven en uw vragen beantwoorden.

Vanzelfsprekend kunt u activiteit 3 ook combineren met activiteit 1 en/of 2.

 

Een ieder is van harte welkom!

Begraafplaats Wilsveen: Wijnand Wiegeraadt