Er komt een kerkhereniging aan. De leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken gaan samen verder.

Met instemming is daarop gereageerd, zowel door scriba De Reuver van de (grote) Protestantse Kerk in Nederland als ook in katholieke kring.

 

In een artikel in het ‘Nederlands Dagblad’ was er een reactie van bisschop Gerard de Korte. Hij hoopt dat de kerkhereniging zorgt voor meer kerkelijke samenwerking.

‘Persoonlijk hoop ik op een verdere oecumenische toenadering. Hopelijk zal de nieuwe fusiekerk de oecumenische voorzichtigheid loslaten.

Want oecumene is zowel principieel als praktisch noodzakelijk.’ De bisschop schrijft verder: ‘In een land dat in snel tempo ontkerkelijkt, zouden allen die Christus als hun Heer erkennen, elkaar moeten zoeken én vinden.’ Er blijven thema’s ‘die lastig zijn en snel felle emoties oproepen’, schrijft De Korte, maar hij roept op de ‘dialoog zo lang mogelijk te blijven voeren’.

Gepubliceerd: 19 april 2023

Ingebracht door: Gert Jan de Bruin, lid bestuur RvK LV