De Raad kwam op 26 januari bij elkaar. De eerste vergadering van het jaar.

De belangrijkste punten waren dit keer.

De thema-avond eind november was vooral gericht op het herkennen van eenzaamheid bij mensen, vooral die, welke niet tot de directe kennissenkring of omgeving horen. Het bieden van praktische hulp lijkt, naast andere, een weg om eenzaamheid te zien die vaak achter zo’n hulpvraag ligt.

De Raad heeft besloten om een werkgroep in te stellen die moet verkennen of het opzetten van een organisatie voor praktische hulp, gedragen door de kerken van Leidschendam-Voorburg mogelijk is. Er bestaat al een landelijk netwerk HIP (Hulp in Praktijk) De Raad wil kijken of aansluiting daarbij mogelijk is.  Het gaat hierbij om het organiseren van het inzetten van vrijwilligers voor allerlei kleine praktische zaken, niet om dagelijkse zorgtaken.

Het bestuur van de Raad heeft een gesprek gehad met  wethouder van Veller. Armoede in de Gemeente is daarbij besproken en hoe verschillende organisaties met de Gemeente kunnen samenwerken. Het voorstel is gedaan om een platform van overleg op te richten. De Raad gaat graag in op een uitnodiging van de wethouder om deel te nemen aan dit platform van overleg, waarbij zal worden verkend welke rol de Raad van Kerken kan spelen in dit overleg.

De Raad nam afscheid van Bep van Sloten en van Leo Valk.

Bep is ruim 11 jaar voorzitter van de Raad geweest en daarvoor al 4 jaar lid. Haar motto was al die jaren: niet wegkijken van mensen die het moeilijk hebben en ons inzetten tegen armoede en voor vrede. Dat heeft zij op een inspirerende wijze gedaan. Kerk in de samenleving zichtbaar maken: overleg met kerken, met gemeentelijke instanties, communicatie. Zij deed het vol energie als een kerntaak. De Raad is haar bijzonder dankbaar voor haar jarenlange stimulerende inzet.

Menno Meihuizen is haar opgevolgd.

Leo Valk was 8 jaar lid van de Raad. Hij vertegenwoordigde de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. In iedere vergadering wist hij de band tussen RK Leidschendam en de andere kerken in de Raad te versterken: zijn vriendschap, betrokkenheid en activiteiten heeft de Raad enorm gewaardeerd.

Oscar de Man heeft hem opgevolgd.

 

 

 

Publicatie: 29 januari 2023

Bron: Secretaris overleg Raad van Kerken LV