Op zaterdag 5 november 2022 organiseert de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland een Inspiratiedag in Amersfoort. Het thema is ‘Ik was een vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen’ (Matteüs 25: 35 NBV21). Woorden van Jezus waarin hij duidelijk maakt dat het gastvrij ontvangen van vreemdelingen in het midden van een gemeenschap iets van Gods aanwezigheid laat zien.

Op deze Inspiratiedag willen we samen nagaan wat de feitelijke situatie van asielzoekers – los van alle commotie in de media – nu precies is en wat er gedaan kan worden om vluchtelingen menswaardig op te vangen. De landelijke overheid heeft in de afgelopen jaren helaas niet geïnvesteerd in een veilige toegang, goede procedures en duurzame opvang. Ieder herinnert zich de verschrikkelijke beelden van asielzoekers die in Ter Apel in de open lucht moesten slapen of die in sporthallen werden ondergebracht. Gelukkig zijn er kerken en kerkelijke vrijwilligers, die samen met vele anderen, bereid zijn om vluchtelingen een bed te bieden en in hun gemeenschap op te nemen.

Sprekers zijn onder andere Carolus Grütters (onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit), Rikko Voorberg (over zijn ‘Walk of shame’) en Els van Driel & Eefje Bankevoort (over hun prijswinnend mediaconcept ‘Shadow Game’).

Op deze dag laten we een aantal concrete voorbeelden zien die anderen kunnen inspireren om zelf ook actief te worden en van elkaar te leren. Er is meer mogelijk dan vaak gedacht! Ook willen we overheid en politiek wijzen op hun verantwoordelijkheid. Want er moet wel een structurele oplossing komen.

De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken nodigt u daarom heel hartelijk uit om in gesprek te gaan, uw ervaringen te delen en u te laten inspireren door ervaringen van anderen. Van harte welkom!
Kosten: vrijwillige bijdrage is zeer welkom; voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd.

Aanmelding: tot en met 30 oktober 2022 via een mailtje naar rvk@raadvankerken.nl