Op 7 oktober vond in de Koptische kerk in Leidschendam een lunch plaats voor voorgangers uit de kerken aangesloten bij de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg en geestelijk verzorgers uit de huizen in onze gemeente. Na een rondleiding door en informatie over de kerk, haar geschiedenis en symboliek, stond een geweldige Egyptische maaltijd klaar waarin onderling werd kennis gemaakt en nieuws uit de verschillende kerken kon worden uitgewisseld.

De Raad van Kerken LV faciliteerde deze bijeenkomst om zo het contact dat in het verleden bestond weer nieuw leven in te blazen en tevens met de voorgangers te overleggen over gezamenlijke projecten, contacten met de burgerlijke overheid, de rol van pastores in het gemeentelijk rampenplan en de vieringen in januari tijdens de week voor de eenheid van christenen.

Na afloop werd besloten het overleg Pastoors en Pastores weer opnieuw op te starten met een halfjaarlijkse lunchontmoeting en uitwisseling.

Foto;s een deel van de pastores die na afloop een uitgebreide uitleg kregen over de iconen.

Als u geïnteresseerd bent om meer te weten of eens een dienst bij te wonen in deze kerk. Op 5 november viert de kerk haar vierjarig bestaan in Leidschendam met een feestelijke dag.