Het is weer oorlog in Europa. We hebben gefaald. We hebben het niet weten te voorkomen. De strijd wordt opgevoerd en er is geen echt uitzicht op beëindiging van deze gruwelijke oorlog. Maar zijn er nu al lessen te trekken voor de nabije toekomst of zullen we het nooit leren? Geweld opvoeren tot de totale uitputting van beide partijen of pijnlijk onderhandelen, misschien wel tot je erbij neervalt. Het zijn de dilemma’s die vrijwel bij elke oorlog aan de orde zijn.

Naast de onnoemelijke aantallen slachtoffers wordt er nog veel meer opgeofferd op het altaar van de oorlog. De verbindingen met Rusland, de culturele uitwisseling het menselijk contact met mensen zoals wij. Zullen we ooit weer op een normale manier toegang tot elkaar krijgen?

Op 23 maart 2023 nodigen we twee gasten uit om de menselijkheid weer te veroveren.

 

Thymen Kouwenaar is werkzaam als adviseur bij het International Cultural Policy Unit bij het Nederlandse MFA en heeft veel relaties met Russische culturele instellingen. Het internationaal cultuurbeleid als strategisch beleid zit hem in het bloed. Van hem een visie op het recente culturele verleden met Rusland en de toekomst.

Kees Nieuwerth was recent vice voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland en is vanuit de Quakers zijn hele leven lang al bezig met oorlogs- en vredesvraagstukken. Hij is lid van de werkgroep Inclusieve Vrede met een pleidooi voor een wereldwijde andere veiligheidsarchitectuur. Is de-escalatie in dit conflict mogelijk?

 

De avond zal plaatsvinden op donderdag 23 maart 2023 van 19.30 tot 21.30 in de Doopsgezinde Kerk aan de Paleisstraat 8 te Den Haag en zal gemodereerd worden door Henk Baars, voorzitter van Kerk en Vrede.

Toegang vrij

De avond wil een opstap zijn naar een grote Vredesbeurs in dezelfde ruimte, die gehouden zal worden in de Vredesweek op 23 september 2023.