De kerkenraad  van de Open Hof maakt bekend dat er in de vacatures van Jan en Els van der wolf is voorzien.

Het gaat om ds. Robert Stigter, thans predikant te Delfgauw, en om ds. Arlette Brabander, thans onze ambulant predikant.

Ds. Robert Stigter is voorgedragen voor een full-time functie; ds Arlette Brabander voor 0,5 fte.

Zij zullen in september bevestigd worden.