Nieuwkomers

De Raad van Kerken heeft besloten om in de nieuwbouwwijk de Binckhorst welkomstkaarten te verspreiden namens de kerken, de christenen in Leidschendam-Voorburg,

Een uitnodiging aan nieuwkomers die op zoek zijn naar inspiratie, naar contacten met mensen die zich inzetten voor milieu, armen, vluchtelingen, voor iedereen op zoek naar zingeving.

De welkomstkaart wordt eind november verspreid in de Binckhorst.

De bedoeling is dat volgend jaar andere nieuwbouwwijken volgen