Op 15 september is in Den Haag de zitting voor het kort geding dat VluchtelingenWerk Nederland heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. De organisatie eist dat de opvang van asielzoekers per 1 oktober dit jaar weer voldoet aan de wettelijke eisen. “We verzorgen deze tijdelijke opvang onder protest, dat wil zeggen in de wetenschap dat onze regering gefaald heeft. We hopen van harte dat we de noodopvang locaties op 1 oktober kunnen beëindigen”, benadrukt David Renkema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag.

Opvang

Wil je overwegen om ook tijdelijke opvangplekken te creëren en aan te bieden, in een ruimte van een kerkgebouw of een leegstaande pastorie in Leidschendam-Voorburg en Den Haag? Je kunt dat melden aan Maja Postma: crisisopvang@stekdenhaag.nl .

Melden als vrijwilliger

Wil jij je inzetten als vrijwilliger (boodschappen doen, koken, dagactiviteiten verzorgen, nachtdienst verzorgen…)? Klik hier om je aan te melden , of neem contact op met Jentina Kranendonk: crisisopvang@stekdenhaag.nl of (070) 318 1629