Oecumenisch vrouwenwerk

Het seizoen 23-24 is voor  Vrouw en Geloof gekozen voor het thema  grenzen.

Op 17 april komen we bij elkaar in de Haard (naast de Petrus en Paulus kerk in Leidschendam)

en houdt Lenneke Marchand de inleiding.

De bijeenkomsten start om 10.00.

 

U bent van harte welkom.

Voor meer informatie: evkouwenvrijn@kpnmail.nl