Oecumenisch vrouwenwerk

Het thema dat Vrouw en Geloof dit seizoen heeft gekozen is grenzen.

De komende bijeenkomst vindt plaats op 18 oktober in de Kruisheuvel kerk om 10.00.

Deze bijeenkomst wordt ingeleid door Annelies van Markwijk. U bent van harte welkom. Voor meer informatie: evkouwenvrijn@kpnmail.nl