Gedurende de Veertigdagentijdig zijn er in Voorburg op de woensdagavond oecumenische meditatieve vieringen. Deze vieringen worden voorbereid door een werkgroep vanuit  de Martiniwijkgemeente (PGV) en de Sint Martinuskerk. Vanuit eenheid in verscheidenheid worden de vieringen uitgewerkt.

Het centrale thema is dit jaar “Aan tafel met Jezus”. In Woord en gebed, stilte en zang zal worden stil gestaan bij dit thema. Na de viering zal er gelegenheid zijn nader op het onderwerp van de avond in te gaan.

De vieringen worden gehouden op vijf aaneen volgende woensdagen: 21 en 28 februari en 6, 13 en 20 maart in de dagkapel Sint Maarten in de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde.

U bent van harte welkom bij deze vieringen, bidt en zing met ons mee!