We kunnen angstig zijn over de toekomst. We kunnen er ook verlangend en hoopvol naar uitkijken. De Bijbel leert ons: “Vreest niet!”.

Dit is het thema van de oecumenische gebedsvieringen op weg naar Kerstmis. Met woord en gebed, stilte en zang bezinnen we ons op: ‘De Maagd wordt zwanger’, ‘Herders Hij is geboren’ en ‘Alpha en Omega, begin en einde’.

De vieringen zijn op de woensdagen 30 november en 7 en 14 december om 19.30 uur in de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde in Voorburg.  De vieringen worden door leden van de Protestantse Oude Kerk en de St Maartensparochie voorbereid.

Na de vieringen gaan we samen met diaken Pier Tolsma een uur in gesprek over de zin en waarde van de ouderdom. In 2022 hield paus Franciscus hierover een serie catecheses. De onderwerpen zijn: ‘vriendschap en verbondenheid tussen de verschillende leeftijden’, ‘de verheerlijking van de jeugd’ en ‘de bijdrage van ouderen aan de samenleving’.

Wij nodigen u allen van harte uit voor deze voorbereiding op Kerstmis. Deelname aan de viering en de gesprek na afloop kan los van elkaar.