De tijdelijke opvang van vluchtelingen op de Regulusweg in Den Haag, op de grens met Voorburg-West is inmiddels geopend. Bij de rondleiding in juli heeft Bep van Sloten namens de kerken de manager van deze locatie onze steun toegezegd. Ons motto hierbij is dat hoe concreter de vraag, hoe beter. Op de locatie worden vooralsnog geen gezinnen opgevangen, alleen volwassenen, afkomstig uit alle landen waar vandaan mensen op dit moment naar Nederland komen. De mensen zitten aan het begin van de procedure, hebben alleen een eerste intake en screening gehad en wachten op de start van de IND procedure. Verveling is dus een groot probleem.

Er is behoefte aan vrijwilligers, maar op moment van rondleiden was nog niet duidelijk wat de vraag van de vluchtelingen zelf is. Ervaring leert dat beweging en taal leren altijd tot de vragen behoort. Verder wachten wij de vragen aan ons als kerken af, maar wilt u meewerken is het fijn als wij bij een vraag meteen een lijstje mensen hebben die we kunnen benaderen.

Wilt u meer weten of hulp toezeggen:
U kunt zich hiervoor melden bij: Bep van Sloten; bepvansloten@ziggo.nl