De Raad van Kerken kijkt met een mengeling van verbazing en afschuw naar de ontwikkelingen van de rijksoverheid als het gaat om de weinig barmhartige opvang van vluchtelingen en vooral de asielzoekers in Ter Apel.

Tijdens de vergadering van de plenaire Raad van Kerken woensdag 15 juni was de opvang van vluchtelingen een toegevoegd punt op de agenda nadat de Protestantse Kerk Nederland een verzoek van minister Schouten ontving om mee te werken aan een oplossing voor het  grote gebrek aan opvangcapaciteit.

Voorzitter Ineke Bakker van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad meent dat de kerken moeten helpen, maar wel onder protest. Zij wees op het rijksbeleid waarbij de buffers voor opvang van asielzoekers zijn wegbezuinigd, waardoor er nu van een noodsituatie sprake is. Van de vier aanmeldcentra is alleen het aanmeldcentrum in Ter Apel nog over. ‘Het blijft een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, maar dan neemt niet weg dat we als kerken kunnen kijken wat we moeten doen,’ aldus Bakker. De huidige situatie omschreef zij als een acute noodsituatie, maar niet zo erg als de crisis in de opvang in 2015.

De rooms-katholieke vertegenwoordiger in de Raad, de Rotterdamse bisschop Hans van den Hende, sprak er zijn verbazing over uit dat de rijksoverheid zich niet rechtstreeks tot de Raad heeft gericht of tot het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken CIO, in welk gremium  kerken en overheid regelmatig overleggen. Ook voor de RK kerk is duidelijk dat de kerken waar mogelijk hulp moeten bieden, waarbij geen onderscheid moet worden gemaakt tussen vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers. ‘Waarom zorgt de overheid niet voor een duurzame  instandhouding van voldoende opvangcapaciteit,’ verzuchtte Van den Hende. Afgesproken is dat de Raad de vraag naar opvangplekken onder de lidkerken uitzet, maar ook in gesprek gaat met het Rijk om te horen wat nu precies de bedoeling van dit warrige beleid is.

Overgenomen uit nieuwsbrief Raad van Kerken in Nederland