Om een oplossing te bieden voor de opvang van asielzoekers is door de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland het Plan KAN ontwikkeld. Dit plan voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland beoogt dat alle gemeenten in ons land naar rato van het aantal van hun inwoners vluchtelingen huisvesten. Met ongeveer 30 opvangplekken per 10.000 inwoners zijn Nederlandse gemeenten in staat om asielzoekers op menselijke manier op te vangen, zonder hen buiten te laten slapen en heen en weer sturen.

Deze aanpak houdt in dat een klein dorp maar een handjevol mensen ontvangt, terwijl een grote stad een paar honderd mensen onderdak biedt. Ook moet de asielprocedure aanzienlijk versneld worden, zodat vluchtelingen veel sneller weten of ze mogen blijven en bijna meteen kunnen beginnen met het leren van de taal, kennismaken met hun omgeving en het vinden van vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Rol voor lokale kerken

Vanuit de ruime ervaring die kerken hebben met de opvang van asielzoekers, heeft de Raad van Kerken dit plan vanaf het begin gesteund. Het plan is uitgewerkt door dr. Carolus Grütters van de Radboud Universiteit. Plan KAN is eerlijker en zowel voor de asielzoekers als voor de lokale gemeenten praktischer en haalbaarder dan de aankomende spreidingswet. Het kan helpen voorkomen dat telkens opnieuw asielzoekers buiten moeten slapen, wanneer de opvang vol is. En ook het heen en weer slepen van volwassenen en kinderen van de ene crisisopvanglocatie naar de andere behoort dan gelukkig tot het verleden.

Het is goed te begrijpen dat ook burgemeesters en wethouders en organisaties die al jaren betrokken zijn bij de opvang van asielzoekers dit plan steunen. Van belang is nu dat het Plan KAN meer bekendheid en meer draagvlak krijgt in alle gemeenten in ons land. Lokale kerkgemeenschappen kunnen daar een positieve rol bij spelen door het plan onder de aandacht van de gemeenteraad, het gemeentebestuur of de burgemeester te brengen.

Leden van de Initiatiefgroep zijn:
Ineke Bakker, voorzitter werkgroep Vluchtelingen Raad van Kerken in Nederland

Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland
Carolus Grütters, Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
Rachel Streefland, wethouder Asiel en Integratie Gemeente Utrecht
Marcel Thijsen, burgemeester Gemeente Tynaarlo
John van Tilborg, directeur Stichting INLIA Foundations