RITUELEN EN SYMBOLEN WERELDWIJD

-cirkelen om een geheim-

Spreker Marien van den Boom

Zondag 4 februari, 10.30 uur

Entree: € 8,00; Hoeksteenleden en vrienden € 6,00; incl. koffie/thee

 

Symbolen en rituelen – beelden van schepping en oorsprong, geboorte en dood, geborgenheid en vrijheid. De mens kan niet zonder meer leven in een werkelijkheid die geen oorzaak, reden of doel zou hebben.

De mens heeft oerbeelden nodig om crises te doorstaan en orde te scheppen in ruimte en tijd. Met name de ervaring van geborgenheid en vrijheid speelt in scheppingsverhalen en -rituelen een grote rol.

‘Hemel’ en ‘aarde’ scheiden zich van elkaar om ruimte te maken voor de mens. Omwille van vrijheid en autonomie moet de mens die oorspronkelijke

geborgenheid opgeven.

Symbolen en rituelen, een boeiend panorama om eenheid en verscheidenheid

in wereldreligies te ontdekken.

 

Marien van den Boom studeerde godsdienstwetenschap en theologie

aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde op de invloed van het

Europese denken binnen de moderne Arabisch-islamitische filosofie.

Tijdens zijn academische loopbaan doceerde hij in Amsterdam,

Brussel en het Verre Oosten met name over symboliek en filosofie in

de grote wereldreligies