Traditiegetrouw organiseerde PAX ook dit jaar met duizenden mensen de vredesweek. Van 16 tot en met 24 september 2023 honderden lokale activiteiten plaats met een gemeenschappelijk doel: vrede. Dit jaar was er speciale aandacht voor de polarisatie in de samenleving en de mate waarin onze democratie onder druk staat. Hoe ervaren de mensen dat, wat zijn de oorzaken en zien mensen ook oplossingen? De voorlopige conclusie: we moeten ons blijven verenigen tegen onrecht en machtsmisbruik, en ook buiten onze bubbel de ongemakkelijke gesprekken voeren.

Uit de gesprekken tijdens de Vredesweek blijkt: mensen voelen zich niet gehoord en gerepresenteerd in het huidige systeem. Er is weinig vertrouwen in de zittende macht. Daardoor haken mensen af. Dit heeft als gevolg dat de zittende macht zijn gang blijft gaan en steeds meer afdwaalt richting een samenleving die alleen functioneert voor een klein deel van de maatschappij in plaats van een samenleving waarin iedereen gelijk behandeld wordt en vertegenwoordigd is. De toeslagenaffaire, gasboringen in Groningen, inperking van demonstratierecht: we zien het allemaal in ons eigen land voor onze eigen ogen afspelen. Een sterke democratie heeft een sterke corrigerende tegenmacht nodig.

Die tegenmacht zijn wij, de burgers. Maar dat gaat niet vanzelf. PAX ziet hierin een opdracht voor zichzelf, want we herkennen deze processen vanuit ons werk in conflictgebieden overal ter wereld. Een samenleving waarin mensen niet gelijk zijn, niet mee kunnen doen of zijn afgehaakt is niet inclusief en dus per definitie niet vreedzaam. Daarom moeten we uit onze bubbel stappen en in gesprek gaan. Ook – nee juist – als deze gesprekken ongemakkelijk zijn en wanneer we kritiek krijgen.

Doe je met ons mee?

Daarom gaan we het gesprek aan onder het motto ‘De democratie in Nederland staat onder druk.’ Maar hoe ervaren mensen dit zelf? Voelt de samenleving (on)vrede, en zo ja: waar komt dit nou naar voren? We willen weten wat er speelt in jouw stad, dorp of wijk! Organiseer nu een Who’s got the power? – Gesprek over machtsdynamieken op je werk, bij je opleiding of bij je in de buurt.  Heb je vragen of wil je een gesprek organiseren? Mail naar doemee@paxforpeace.nl