Tijdens de bijeenkomst op 8 december “Wijzer uit de Schuld”, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Arm in Arm Schuldhulpmaatje Leidschendam-Voorburg, is gesproken over het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in financiële problemen.

Aan tafel zaten burgemeester Bijl, Carla van der Vlist, directeur van Schuldhulpmaatje Nederland, Regina van der Beek, van de Adviesraad Sociaal Domein en Arm in Arm coördinator Jos van den Broek.  Onder de aanwezigen in de zaal waren o.a. vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, politiek, kerken en de gemeenteraad.

In zijn inleiding zei burgemeester Bijl: ” De seinen staan op rood bij de schuldenproblematiek. Wij als overheid maken het ook niet altijd makkelijker voor de burger.”

Carla van de Vlist ziet ook dat het aantal hulpvragen landelijk toeneemt. Zij onderstreept het motto van SchuldHulpMaatjes: “Samen lukt ’t”. “Naast de geboden hulp van een maatje is de lokale samenwerking belangrijk. De gemeente heeft als taak de schuldenproblematiek aan te pakken en kan een organisatie als SchuldHulpMaatje ondersteunen en in positie brengen”.

Coördinator Rob den Uijl en voormalig schuldhulpmaatje Ellen Frijters vertelden hoe de ondersteuning door schuldhulpmaatjes in de praktijk verloopt. “Een Schuldhulpmaatje staat naast de hulpvrager, is onafhankelijk, opgeleid en deskundig en ondersteunt vanuit het hart de medemens. Een maatje komt bij de mensen thuis, trekt met ze op om de financiën weer op orde te krijgen en te houden, gaat met ze mee naar instanties etc. als dat nodig is. Dit kan voor een korte of langere periode zijn.”

Vanuit de zaal kwamen o.a. vragen over het omgaan met multiproblematiek en de mate van zeflredzaamheid van een hulpvrager. Bij multiproblematiek zitten meerdere instanties aan tafel wat niet altijd helpend is. De burgemeester is zich hiervan bewust en vraagt daar ook aandacht voor. Over het 100% zelfredzaam worden zijn allen het erover eens dat dat niet voor iedereen haalbaar is. Dan is het advies om andere vormen van langdurige ondersteuning in te zetten.

De verwachting is dat de problematiek omtrent schulden alleen maar groter wordt en dat vele inwoners van onze gemeente hierdoor getroffen worden. Stichting Arm Arm SchuldHulpMaatje Leidschendam-Voorburg roept iedereen op die zelf hulp nodig heeft bij de financieën of die iemand kent die hierbij een maatje kan gebruiken om hulp te zoeken via de site www.SchuldHulpMaatje.nl. Wilt u maatje worden? Graag! Geeft u zich dan op als maatje op dezelfde site.

Meer informatie: https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/leidschendam-voorburg/

 

Bloemen voor de oprichters van Schuldhulpmaatje Leidschendam-Voorburg. Vlnr: Jan Nienhuis, Rob den Uijl, Frouwke de Boer, Jan Hendriks en Jos van den Broek