Heeft u belangstelling voor Taizévieringen? U bent welkom in de Koningkerk aan de Bruinings-Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg. Nabij station Den Haag – Laan van NOI, tram 2, 3, 4, metro E en bus 23. Gratis parkeren.

Ingaande het seizoen 2022-2023 heeft de Voorburgse Taizé viering een nieuwe vorm.
Er worden jaarlijks vier Taizé Avondgebeden georganiseerd met liederen uit Taizé. Voorafgaand aan de dienst kun je de liederen meerstemmig leren tijdens de zangrepetitie en ben je welkom om mee te eten. Losse onderdelen van het programma bijwonen kan ook.

De data zijn 9 oktober 2022 en 8 januari, 12 maart en 11 juni 2023. De tijd voor de dienst blijft 19.30 uur. Daarvoor is er om 17.15 uur een zangrepetitie onder leiding van Jeroen Bosman en om 18.15 uur een maaltijd.

Om een beeld te krijgen van hoeveel mensen we kunnen verwachten is aanmelden zeer gewenst. Stuur een e-mail naar Carolien Sleven geef bij welke onderdelen je aanwezig wilt zijn (zangrepetitie, eten, avondgebed). Er zal een collectebus staan voor een vrijwillige bijdrage. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

www.facebook.com/TaizeVoorburg
Inlichtingen: taizevoorburg@gmail.com

Wat is Taizé?

Taizé is een plaatsje in Bourgondië in Frankrijk. In 1940 begint de vijfentwintigjarige Rogier Schulz hier met de opvang van mensen die het oorlogsgeweld ontvluchten, vooral Joden. In 1942 moet hij zelf vluchten voor de Nazi’s maar in 1944 keert hij terug en begint een oecumenische broederschap. Inmiddels bestaat deze gemeenschap uit ruim honderd broeders van verschillende christelijke afkomst. Kenmerkend voor de broederschap is ‘soberheid in alles’. Elk jaar trekken duizenden jongeren van over de hele wereld naar Taizé. In de meditatieve gebeden van de gemeenschap staan stilte, gebed en zang centraal. De muziek van Taizé bestaat uit korte, herhalende liederen die in allerlei talen worden gezongen. Voor meer informatie over Taizé zie taize.fr/nl.

Een regelmatige bezoeker van Taizé vertelt over zijn ervaringen: “Taizé is voor mij terug naar de eenvoud. Door de eenvoud en de soberheid, door samen te eten brengt Taizé mensen bij elkaar. De ontmoeting staat centraal. Taizé is een plek waar je niet zomaar komt. En daar ontmoet je mensen van allerlei culturen en kom je met elkaar in gesprek. Door het ritme van de dag, de eenvoud en door ontbreken van regels kom je ook tot ontmoeting met God.