Op 23 mei 2024 vindt er een Taizé gebedsviering plaats in Delft met Broeder Sebastiaan, uit Taizé.

Dit samenkomen wordt georganiseerd door C.S.R.-studenten Delft.

Plaats:    Franciscus en Clara kerk

Adres:     Raamstraat 78  2613 SE Delft

Aanvang: 20.00 uur.

Iedereen is welkom, u hoeft zich voor deze viering niet aan te melden. De toegang is vrij

 

En…

Op 30 mei 2024 is Broeder Sebastiaan uit Taizé te gast bij het Corderius College te Amersfoort

 

Op het Corderius College te Amersfoort is het al jaren gewoonte om leerlingen vanaf 15 jaar één keer per jaar de gelegenheid te geven om af te reizen naar Taizé en daar een aantal dagen mee te leven met de broeders en de andere gasten. De ervaring leert dat leerlingen opeens een rust ervaren die hen goed doet en waarin zij open staan voor de ontmoeting met de andere jongeren van over heel de wereld. Ze voeren gesprekken met elkaar, nieuw gevonden (buitenlandse) contacten, maar ook met zichzelf: tijdens de 7 minuten stilte die 3 keer per dag terugkeert in de gebedsdiensten, opent zich een nieuwe manier van denken en soms zelfs een nieuwe manier van zijn. Ze komen verfrist terug.

 

Taizé is opgericht in 1940 door Frère Roger, protestante theoloog uit Zwitserland, zoekend naar verzoening tussen Christenen, landen en culturen. Hij richtte een gemeenschap van broeders op. De broeders komen nu uit alle verschillende kerken. Het is dus een oecumenische broedergemeenschap. Vanaf de 60er jaren van de vorige eeuw kwamen jongeren uit heel de wereld massaal naar Taizé om met de broeders te bidden, en met elkaar te praten over geloofs- en levensvragen, zonder de grote maatschappelijke vraagstukken te vergeten. Wonderbaarlijk dat dit in 2024, meer dan 60 jaar later, nog steeds gebeurt, terwijl de jongeren in een totaal andere maatschappij leven. Wat zou dit kunnen betekenen?

 

Het programma van 30 mei bestaat uit informatie over wat Taizé kan betekenen voor middelbare school leerlingen, hun docenten en iedereen met belangstelling voor Taizé.

 

Aanvang: 16.00 uur – binnenlopen vanaf 15.30 uur.

 

Meld u aan bij het Corderiuscollege te Amersfoort via:   estherocheng@gmail.com

Onder vermelding van:

– uw naam

– deelname informatiebijeenkomst 30 mei 2024

– naam school /  ik ben belangstellende

– aantal personen

– wel / niet bekend met Taizé

 

’s Avonds om 20.00 uur is er in Amersfoort een Taizé avondgebed met Broeder Sebastiaan.

Plaats: Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101 te Amersfoort

Iedereen is welkom, u hoeft zich voor deze viering niet apart aan te melden. De toegang is vrij.

 

WELKOM:  23 mei in Delft en 30 mei in Amersfoort. 

 

Voor nadere informatie: Nettie.Moors@ziggo.nl