Tijd voor soepmaaltijden in de Open Hof Gemeente en de Verrezen Christus Parochie. In de vijf weken voorafgaande aan de Goede of Stille Week verzorgt de werkgroep oecumene vijf keer een soepmaaltijd. Het thema dit jaar is ‘Uit liefde voor jou’. Met een korte bijbeltekst, staan we hier bij stil, we zingen een lied en spreken een gebed uit. We eten eenvoudig: soep met brood en daarna fruit. Het geld dat we hiermee uitsparen doneren we aan een goed doel. De soepmaaltijden beginnen om 18 uur en duren maximaal een uur. U bent van harte welkom! De data zijn als volgt:

woensdag 1 maart parochie de Verrezen Christus

dinsdag 7 maart Open Hof

woensdag 15 maart parochie de Verrezen Christus

dinsdag 21 maart Open Hof

woensdag 29 maart parochie de Verrezen Christus