Bisschop Harrie Smeets van bisdom Roermond heeft met het oog op Pasen een bundel gepubliceerd met verhalen over de verrijzenis. In de bundel ‘Getuigen van de Verrijzenis’ laat bisschop Smeets in veertien verhalen mensen die er indertijd bij waren, vertellen hoe zij de gebeurtenissen rond het lijden en sterven van Christus én zijn verrijzenis hebben ervaren.
Nu hij ernstig ziek is en weet dat het moment van zijn eigen overlijden wellicht niet ver weg is, heeft de bisschop de verhalen gebundeld om ze uit te geven als een getuigenis van zijn eigen diepe geloof in Christus en de verrijzenis: “Ik hoop dat de verhalen in dit boek mensen kunnen helpen om te geloven in wat niet te begrijpen valt: dat het leven is sterker dan de dood.
Uitgever: Adveniat, Baarn
Prijs: € 14,90