Wereldgebedsdag op 1 maart 2024

De  viering van de wereldgebedsdag vindt dit jaar plaats in de Dorpskerk te Leidschendam. Aanvangstijd 19.30 uur Delftsekade 7, ingang Damhouderstraat 2a.

Elk jaar op de eerste vrijdag in maart is het wereldgebedsdag. Deze dag wordt voorbereid door een groep vrouwen, steeds uit een ander land. Dit jaar zijn het Palestijnse vrouwen die de viering hebben voorbereid. Het thema dit jaar is ‘Verdraag elkaar in liefde’.

Dertig jaar geleden werden de vrouwen van de wereldgebedsdag in Palestina uitgenodigd om te schrijven over het thema: ‘Kom, zie en handel.’ Omdat Palestina het land is waar het Christendom werd geboren, werden de vrouwen van de wereldgebedsdag in Palestina weer uitgenodigd om dit jaar het programma te schrijven.

Een groep vrouwen uit verschillende kerken werkt al vier jaar samen om te bidden en na te denken over het thema ‘Ik smeek u… verdraag elkaar in liefde’, geïnspireerd door Efeziërs 4:1-7. Nu nodigen ze mensen van over de hele wereld uit om samen met hen te bidden en te handelen.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde gebeden klinken. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.

Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Daarmee verenigt Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.