De rijksoverheid heeft aan de maatschappelijke sectoren in Nederland gevraagd om met plannen te komen voor het geval de covidbesmettingen weer toenemen. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere het zo lang mogelijk voorkomen van sluitingen (lockdown) en extra aandacht voor kwetsbare groepen (eenzaamheid bij jongeren, ouderen en andere groepen in kwetsbare posities).

In de nieuwe handreiking geeft het interkerkelijk Contact In Overheidszaken (CIO) hieraan invulling. Het ligt op de weg van de kerken om bijzondere aandacht te geven aan kwetsbare personen in kerk en samenleving. Hierbij valt onder andere te denken aan activiteiten voor jongeren, mogelijkheden voor ontmoeting (inloop, maaltijden) voor diegenen die hieraan – ter voorkoming van eenzaamheid en isolement – behoefte hebben. Dit vraagt om maatwerk naar doelgroep, naar tijd en plaats.

De rijksoverheid zal vanaf nu middels een ‘thermometer’ een duiding geven van de epidemiologische situatie. De handreiking vertaalt deze fasering naar aspecten die specifiek voor kerken van belang en toepasbaar zijn.