Ook dit jaar zullen in Leidschendam-Voorburg dagelijks vanuit verschillende kerken vieringen geleid door voorgangers vanuit de verschillende kerken worden uitgezonden via internet. Deze korte gebedsvieringen (15 minuten) worden om 12 uur gehouden. U kunt erbij aanwezig zijn of ze via internet meemaken, om 12 uur maar ook daarna op een tijdstip dat u past. Laten we met elkaar zorgen voor een kring van gebeden voor eenheid deze hele week door. Dagelijks ontvangt u ook een email met de dagtekst en een gebed voor de dag in de email met daarbij de plek waar de viering van de dag gehouden wordt.

De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid 2023, komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’.

Dit jaar dragen de kerken in Minnesota (VS) dit thema en het materiaal aan dat wereldwijd gebruikt wordt.

Het zoeken naar recht, vraagt – net als het leren goeddoen – om zelfreflectie van de kerk. Kerken in grote delen van de wereld hebben te erkennen, dat zij hebben meegewerkt aan raciaal onrecht, zowel actief als passief (door te zwijgen). Vooroordelen op basis van afkomst vormden en vormen een bron van de verdeeldheid die het lichaam van Christus heeft verscheurd. Als christenen moeten wij bereid zijn om systemen van onderdrukking te doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Dit vereist dat we de confrontatie aangaan met hen die anderen kwaad aandoen. Dat is niet altijd makkelijk en zal soms leiden tot conflicten. Maar Jezus geeft aan zijn volgelingen een rijke belofte in Matteüs 5 vers 10: het koninkrijk van de hemel is voor hen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden.

De eenheid van christenen zou een teken en voorproefje moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Verdeeldheid onder christenen verzwakt echter de kracht van dat teken en versterkt de gebrokenheid. Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te kijken. De Week van gebed voor eenheid is het ideale moment voor christenen om te erkennen dat de verdeeldheid in onze kerken niet los kan worden gezien van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie.

Week van gebed voor de Eenheid 15 – 22 januari 2023
dag plaats wie
16-jan Heilige Petrus & Paulus Leidschendam Diaken Tolsma
17-jan Dorpskerk Leidschendam Ds de Vries-Bouwstra
18-jan Oude Kerk Voorburg drs Meihuizen
19-jan Frans Kerk Voorburg Ds Noort
20-jan Oude Kerk Voorburg Ds Marchant
21-jan Sint Martinuskerk Voorburg Pastoor Bakker

 

Materiaal voor gebruik in kerkdiensten is te vinden op: www.weekvangebed.nl