Poster 1 Week van Oog voor Elkaar 2022 In de week van Oog voor Elkaar wordt in de gemeente Leidschendam-Voorburg aandacht besteed aan het thema eenzaamheid.  Tijdens deze week hebben we extra aandacht voor elkaar ontmoeten en omkijken naar elkaar.

Op donderdag 29 september wordt de week feestelijk geopend in de Groene Loper in Voorburg. Van 15.00 tot 17.00 uur ben je welkom om elkaar te ontmoeten. In de werkgroep die deze week organiseert is ook de werkgroep eenzaamheid van de Raad van Kerken vertegenwoordigd en op de posters en activiteitenoverzichten zijn ook de activiteiten die door kerken en geloofsgemeenschappen zijn opgenomen.

Gedurende de week zal een Bord “Luisterend Oor” aanwezig zijn op diverse openbare plekken in de gemeente.

Ga naar www.sociaalservicepunt.nl voor het totale programma van de week.

Naast de activiteiten die we als kerken door het jaar heen organiseren en onze betrokkenheid bij deze gemeentelijke werkgroep zal de Raad van Kerken op 30 november een thema-avond georganiseerd worden in samenwerking met de landelijke Stichting Presentie. Te zijner tijd hoort u hier meer over maar bent u binnen dit thema actief: Reserveer de datum vast in de agenda!