De Week van Oog voor elkaar (Week tegen Eenzaamheid), van 29 september tot en met 6 oktober 2022, is bij uitstek het moment om aandacht te besteden aan iedereen die zich eenzaam voelt. Als kerken doen we dat door het hele jaar voor onze kerkleden en mensen daarbuiten koffieochtenden, maaltijden en andere activiteiten te organiseren. Toch is het goed dat er een week apart aandacht aan wordt besteed.

De Raad van Kerken is vertegenwoordigd in de gemeentelijke werkgroep die zich bezig houdt met dit thema. In deze werkgroep werken alle maatschappelijke organisaties samen. De werkgroep inventariseert op dit moment activiteiten die speciaal deze week worden georganiseerd zodat ze door de gemeente kunnen worden geplaatst in een overzicht dat gepubliceerd wordt.

Organiseert uw kerk of geloofsgemeenschap een activiteit, geeft u die dan door aan Marianne Pompert die alles gebundeld doorgeeft aan de gemeente. Wij kunnen de activiteit dan ook op de website en in onze nieuwsbrief publiceren.

Bricht graag naar Marianne Pompert: pompertmarianne@gmail.com

Een klein stukje geschiedenis vooraf aan dit verzoek:

“Op 23 maart 2021 heeft het college het ‘Plan van aanpak eenzaamheidsbestrijding gemeente Leidschendam-Voorburg 2021-2023’ vastgesteld. In dit plan zijn drie lange termijn doelstellingen beschreven:

  • Vergroot de bewustwording en maak eenzaamheid daardoor bespreekbaar
  • Creëer een lokaal netwerk
  • Werk aan een duurzame aanpak

In 2021 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. Er is een bewustwordingscampagne opgezet en er is een start gemaakt met het netwerk ‘Oog voor elkaar’. Ook is er een kwartiermaker (Marian de Jong) aangesteld die tot eind 2022 betrokken is bij dit netwerk om verbindingen te leggen.

Bewustwordingscampagne

  1. In 2022 wordt er een doorlopende bewustwordingscampagne voor inwoners georganiseerd door het netwerk. Op 11 november 2021 heeft het netwerk ‘Oog voor elkaar’ vier doelgroepen gekozen om te kunnen focussen op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid: ouderen, jongeren, mantelzorgers en Leidschendam-Voorburgers die leven in armoede. Per doelgroep worden er interviews met initiatiefnemers of begeleiders van activiteiten gehouden die helpen om een sociaal netwerk op te bouwen. Deze interviews worden gedeeld via de Gemeenterubriek en social media. Het doel is om anderen op ideeën te brengen hoe zij ook een bijdrage kunnen leveren in de aanpak van eenzaamheid. Zo is er doorlopend aandacht voor bewustwording en het bespreekbaar maken van eenzaamheid.
  2. De Week tegen Eenzaamheid (29 september tot en met 6 oktober) wordt ingezet om bewustwording te creëren bij inwoners. Er wordt een overzicht gemaakt van de activiteiten voor ontmoeting. Dit kan inwoners helpen om nieuwe mensen te ontmoeten. Verdere invulling wordt later in het jaar door de partners gezamenlijk vormgegeven.”

De RvK vindt het belangrijk dat ook de kerken in het overzicht van de activiteiten voor ontmoeting aan bod en in beeld komt. In het Krantje hebt u al interviews kunnen lezen met o.a. de mensen achter de activiteiten in de Koningkerk.

Daarom is het verzoek gestuurd naar de kerken om binnen de eigen kerk te kijken wat het aanbod binnen de kerk is:
a. Welke activiteiten zijn er al op het gebied voor ontmoeting en zijn die activiteiten ook toegankelijk voor niet-kerkelijke mensen?
b. Zijn er plannen om in de week tegen eenzaamheid, 29 september t/m 6 oktober, speciale activiteiten te ontwikkelen?

Nog niet van alle kerken is het overzicht ontvangen, maar zodra het er is zullen we het ook op onze website publiceren.