In de week van gebed voor de eenheid is er elke dag om 12 uur een korte gebedsviering, die uitgezonden wordt vanuit een van de kerken in Leidschendam Voorburg. Behalve in de Hoeksteen, kunt u ook bij de vieringen aanwezig zijn. Er wordt gezorgd voor een omgeving die coronaproof is. Een mondkapje is hierbij verplicht.

Het thema voor de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus.

We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

De vieringen worden elke dag vanuit een andere kerk in Leidschendam-Voorburg uitgezonden. Ontvangers van de nieuwsbrief krijgen dagelijks de reflecties op de tekst van de dag en gebedspunten in hun mailbox met daarbij de link naar de 12 uur viering van die dag. Die viering kan ook op een later moment van de dag worden bekeken zodat iedereen ook later mee kan bidden.

Overzicht van de vieringen – 12 uur en ook later te bekijken

De meeste links zijn pas op de dag van uitzending actief 

Zondag 16 januari –      Dorpskerk Leidschendam – Ds Fulco de Vries Bouwstra
Maandag 17 januari –   Oude Kerk Voorburg –  Ds Leneke Marchand
Dinsdag 18 januari –     Koningkerk Voorburg – Ds Els van der Wolf
Woensdag 19 januari – 
Koningkerk Voorburg – Ds Jan van der Wolf
Donderdag 20 januari-
Hoeksteen Voorburg –  Ds Katrijne Bezemer
Vrijdag 21 januari –       Petrus en Pauluskerk Leidschendam –  Pastoor W. Bakker
Zaterdag 22 januari –   
Franse Kerk Voorburg –  Ds Bart Noort
Zondag 23 januari –     
Martinuskerk Voorburg – Diaken Pier Tolsma

Om de week ook voor kinderen en jongeren interessant te maken, zijn er voor hen aangepaste materialen en activiteiten ontwikkeld. Voor de kinderen is er het kindergebedsboekje. Voor tieners zijn er diverse activiteiten rond het thema ‘Glow in the dark’.

Boekjes met de orde van dienst zijn zowel in papieren versie als digitaal beschikbaar, evenals het boekje met de reflecties en gebedspunten voor de acht dagen

Online gebedsavond
Op 17 januari van 20.00 tot 21.00 uur organiseren een aantal kerken een gezamenlijke gebedsavond van 20.00 tot 21.00 uur via zoom. De link hiervoor kan bij de eigen voorganger/pastor worden opgevraagd.

 

God van alle mensen, Ene, Eeuwige,

Wij danken U voor Uw zorg en trouw, voor Uw nabijheid en zegen.
Wij aanbidden Uw grote Naam en buigen voor wie U bent: bron van alle leven, rots van ons bestaan.

Wij bidden U in deze tijd van tweespalt en vijanddenken.
Om Uw vrede, de vrede van Christus in ons hart en om Uw trouw in onze gedachten.

Vergeef ons waar kleine mensen zo achteloos aan onze grenzen verkommeren en sterven.
Hun bloed is kostbaar in Uw ogen.
“Besta maar niet” is onze begroeting, vergeef ons Heer.

Wij bidden U voor de werkers van Uw Koninkrijk, de kleine en de grote.
De vredestichters, de grote en de kleine, en hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.

Wij bidden U voor onze nieuwe regering.
Geef onze gezagsdragers wijsheid en verstand dat wij in vrede met elkaar kunnen leven en vruchten van de Geest kunnen doen groeien:
liefde, vriendelijkheid, blijdschap, geduld, zelfbeheersing.

Leid ons allen op Uw wegen naar Uw toekomst, dat vragen wij in Jezus Naam, amen.

Marieke Sillevis Smitt,
predikante voor en met ongedocumenteerden in Utrecht / provokant Onverwacht Opgewekt