Foto: Prof. dr. Ioan Sauca, waarnemend secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken

De Wereldraad van Kerken heeft op 2 maart, op Aswoensdag, patriarch Kyrill van Moskou, leider van de Russisch-orthodoxe kerk, verzocht als mediator op te treden en zo een einde te maken aan de oorlog en het daaraan gepaarde immense leed.

De brief werd ondertekend door waarnemend algemeen secretaris Ioan Sauca, die deze brief schreef nadat hij daartoe uit vele delen van de wereld verzoeken had ontvangen. Ook de Raad van Kerken in Nederland vroeg de Wereldraad daar vorige week om.

‘Verhef alstublieft uw stem en spreek namens de lijdende broeders en zusters, van wie de meesten ook trouwe leden zijn van onze Orthodoxe Kerk’, schrijft Sauca. De algemeen secretaris wijst Kyrill erop dat Aswoensdag, de dag van berouw, en de aanstaande ‘Zondag van Vergeving’ krachtige liturgische momenten rond inkeer, vrede en verzoening zijn.

Sauca dringt er bij patriarch Kyrill op aan om tussen de strijdende partijen te komen en met de autoriteiten in gesprek te gaan om deze oorlog, het bloedvergieten en het lijden te stoppen. En om door middel van dialoog en onderhandelingen vrede te brengen.

Eerder al stuurde de Wereldraad een brief aan president Poetin met het dringende appel de oorlog te stoppen.

 

  • Lees het hele artikel op de site van de Wereldraad van Kerken
  • Lees de brief aan patriarch Kyrill van Moskou

Bericht overgenomen van de website www.raadvankerken.nl

Toch zijn er steeds meer oproepen, ook vandaag woensdag 9 maart in Trouw, om ons als kerken duidelijk uit te spreken. Helaas spreekt in het huidige conflict religie ook een rol en zeker ook de patriarch van Moskou.

Zie hier de link naar het artikel in Trouw