Al 75 jaar zet de Wereldraad van Kerken (WCC) zich in voor een rechtvaardige wereld. Deze oecumenische missie van de Wereldraad begon 23 augustus 1948 in Amsterdam. Ook vandaag de dag vormt de Wereldraad de meest prominente stem van de wereldwijde gemeenschap van kerken.

De Raad van Kerken in Nederland feliciteert de Wereldraad met haar jubileum en dr. Jerry Pillay met de start van zijn taak als algemeen secretaris van de Wereldraad.

De Wereldraad van Kerken is een gemeenschap van kerken die samen hun gemeenschappelijke roeping willen vervullen tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

In de Wereldraad vormt zich een gemeenschap van kerken op weg naar zichtbare eenheid in één geloof en één eucharistische gemeenschap, uitgedrukt in aanbidding en in gemeenschappelijk leven in Christus. De Wereldraad van Kerken is de breedste en meest omvattende beweging binnen de moderne oecumene, een beweging met als doel christelijke eenheid.

Unieke omgeving

De WCC verenigt kerken, denominaties en kerkgenootschappen uit meer dan 120 landen en gebieden over de hele wereld, die meer dan 580 miljoen christenen vertegenwoordigen. Inclusief de meeste orthodoxe kerken ter wereld, tientallen anglicaanse, baptistische, lutherse, methodistische en gereformeerde (reformed) kerken, evenals veel van de verenigde en onafhankelijke kerken. Voor de lidkerken vormt de Wereldraad een unieke omgeving: ze denken er samen na, spreken, handelen, bidden en werken met elkaar. Ze dagen elkaar uit, steunen, delen en debatteren er.

Terwijl het merendeel van de stichtende kerken van de WCC Europees en Noord-Amerikaans waren, bevinden de meeste lidkerken zich tegenwoordig in Afrika, Azië, het Caribisch gebied, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en de Stille Oceaan. Er zijn nu 352 kerkgenootschappen lid.