De hele zomer door organiseerde een werkgroep vanuit de vrijzinnige gemeenten een serie activiteiten en lezingen over allerlei interessante thema’s. Voor augustus staan er nog twee op de agenda.

EEN ANDERS DENKEN OVER GOD
Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan we vaak beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving, waarvan de oorsprong ligt bij het bijbelse volk Israël. Het gaat steeds om unieke, niet zozeer historische, bééldende ver-halen met een verborgen wijsheid, erop gericht hoe wij mensen met deze aarde en alle leven zouden moeten omgaan. Deze wijsheid wordt in deze verhalen gezien als afkomstig van een ‘God’, die in die verhalen af en toe het woord neemt. Een gedachte die voor niet-gelovigen uiteraard ondenkbaar is. Maar ook gelovigen kunnen met de gedachte aan een ‘God’ als een bovennatuurlijke werkelijkheid, die deze wereld geschapen zou hebben en daarin af en toe op wonderbaarlijke wijze ingrijpt, dikwijls niets meer beginnen. Maar blijft er ons dan nog zoiets over als een geloof dat richting kan geven aan ons leven?

Datum en tijd: zaterdag 20 augustus om 14 uur: Locatie: Houtrustkerk
DE SPIRITUALITEIT VAN DE KELTEN
Een zomeravondlezing door drs. Katrijne Bezemer. De Kelten hebben tussen 600 v.Chr. en 350 n. Chr. grote delen van Europa bevolkt. Ze zijn door de Romeinen en later andere bevolkingsgroepen verdreven. Hun
denkbeelden zijn bekend geworden vanuit de geschriften van hun bezetters als ook door nagelaten kunst(voorwerpen). In de religie van de Kelten speelde de verbondenheid met de natuur een grote rol. De druïden en priesteressen hadden hun ontmoetingsplaatsen bij natuurlijke godsplaatsen/ heiligdommen. Ook
gedichten en zang speelden een grote rol in deze traditie. In Ierland is relatief lang de Keltische invloed
blijven bestaan. Voor onze tijd met aandacht voor het klimaat is het van betekenis om op een andere manier naar de natuur te leren kijken.
Graag aanmelden bij Iet Vallenduuk ivallenduuk@gmail.com of
0252-213998
Datum en tijd: donderdag 25 augustus, 20.00- 22.00 uur.
Locatie: Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg
Toegang gratis.