Zorg voor ons gemeenschappelijk huis

In de encycliek ‘Laudato Si’ roept paus Franciscus alle mensen van goede wil op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. Er is een samenleving mogelijk waar evenwicht is en verbinding; tussen mens en omgeving, arm en rijk, plant en bebouwing. Laudato Si’ geeft een antwoord op de schreeuw van de aarde en van de armen. Een antwoord van verbinding en hoop. Met een pleidooi voor ecologische economie, eenvoudige leefstijl, ecologische opvoeding, ecospiritualiteit en betrokkenheid op de gemeenschap.

De Koningkerk pakt deze boodschap en komt voor de eerste helft van 2024 met een programma om iedereen van goede wil mee te nemen in deze boodschap, in woord en daad.

Startavond

Dinsdag 13 februari is de startavond met Gerard Moorman, theologisch stafmedewerker bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Van zijn collega’s kreeg hij de bijnaam ‘de groene secretaris’. Hij legt de betekenis van Laudato si kort voor ons uit. Het tweede deel van de avond willen we samen met jullie onderzoeken hoe we de komende maanden met dit onderwerp aan de slag gaan. We beginnen om 20:00 uur in de Koningkerk.

Kerkdienst

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Op weg naar Pasen staan we stil bij het lijden van Jezus, en hoe dat lijden verbonden is met het lijden van de armen in de wereld, en het lijden en zuchten van de schepping. De kerkdienst is om 10:00 uur in de Koningkerk.

Filmavond

Woensdag 6 maart is er een Filmavond. We kijken de film ‘The Letter’.Een film met paus Franciscus over de gevolgen van de klimaatcrisis. In de film reizen mensen uit verschillende werelddelen naar Rome om te spreken met paus Franciscus. Ze vertellen over de gevolgen van klimaatverandering voor hun thuis. We beginnen om 20:00 uur in de Koningkerk.

Lezing Paul Schenderling

Maandag 22 april om 20:00 houdt Paul Schenderling een lezing in de Koningkerk. We weten het allemaal: het gaat niet goed met het klimaat en met de aarde. Als iedereen zo zou leven als een gemiddelde Nederlander, zou er drieënhalve aarde nodig zijn om in ieders behoeften te voorzien.Het moet dus anders. Schenderling ziet maar één goede oplossing: we moeten af van het idee van economische groei – ook van ‘groene groei’. In plaats daarvan moeten we drastisch bezuinigen op ons consumptiepatroon. Dat kan gestimuleerd worden door de belasting op arbeid te verschuiven naar belasting op consumptie.
Het resultaat is volgens Schenderling een samenleving waarin de welvaart gehandhaafd blijft en mensen minder stress en meer vrije tijd hebben. Paul Schenderling is econoom en werkt als adviseur op het gebied van sociale en ecologische vraagstukken. In samenwerking met 15 deskundigen uit 11 politieke partijen schreef hij het boek Er is leven na de groei. Hoe we onze toekomst realistisch veiligstellen.
Bekijk alvast de aflevering van het programma De Verwondering met Annemieke Schrijver, waar Paul 3 april jl te gast was. Of luister de Ongelofelijke Podcast aflevering met Paul en Stefan Paas. De avond wordt muzikaal omlijst door Marloes Arkesteijn. Zij combineert haar werk als transitiemaker circulair werkzaam bij de provincie Zuid-Holland met optredens als Singer-songwriter. Ze woont op loopafstand van de Koningkerk.

Overige ideeën

Zo hebben we nog heel wat ideeën om de komende maanden uit te werken. We horen graag of er enthousiasme is voor deze of andere concrete uitwerking:

  • Gespreksgroep waarin de hele encycliek (159 pagina’s) wordt gelezen en besproken in 6 bijeenkomsten
  • Kruiswegstaties met ecospiritueel perspectief
  • Boekbespreking ‘Er is leven na de groei’, Paul Schenderling
  • Boekbespreking ‘Groene theologie’,Trees van Montfoort
  • Afvalprikken in de wijk rond de Koningkerk
  • Laudato si en jouw telefoon? / Laudato si en jouw kleding?
  • Aansluiten bij het project in Bovenveen ‘gezonde buurt