De vreemdeling in ons midden

Wat kunnen christenen en kerken betekenen voor vluchtelingen?  Wereldwijd zijn er volgens de Verenigde Naties meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht. Een werkelijk heel klein deel van hen bereikt uiteindelijk ons land, op zoek naar veiligheid en een menswaardig bestaan. De komst van deze vluchtelingen leidt met enige regelmaat tot verhitte debatten in…

Europees milieuwerk voor en door kerken

Vorige week vergaderde het Europees christelijk milieunetwerk (ECEN) drie dagen in Roskilde, Denemarken. Het centrale thema luidde: ‘Every part of creation matters’. De conferentie bood gelegenheid voor discussie over de belangrijkste zorgen van de zich snel ontwikkelende ecotheologie, gekoppeld aan belangrijke kwesties binnen Europa: klimaatverandering en een duurzame toekomst in Europa. Het ECEN is in 1998 opgericht,…

PAX bestaat dit jaar 75 jaar

PAX bestaat dit jaar 75 jaar, opgericht in 1948 met de gedachte ‘nooit meer oorlog’.Op 21 september in de Domkerk in Utrecht: 75 jaar vredesweek: plannen voor een vreedzamer toekomst.Activiteiten in de buurt deze week:23 september Den Haag in de Paleiskerk (achter het Noordeinde) de Haagse Vredesbeurs.Maak kennis met talloze organisaties, woon een boeiende lezing…

Raad van Kerken in Nederland steunt Plan KAN

Om een oplossing te bieden voor de opvang van asielzoekers is door de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland het Plan KAN ontwikkeld. Dit plan voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland beoogt dat alle gemeenten in ons land naar rato van het aantal van hun inwoners vluchtelingen huisvesten. Met ongeveer 30 opvangplekken per 10.000 inwoners zijn Nederlandse gemeenten…

Nieuwe predikanten in Koning Kerk

De kerkenraad  van de Open Hof maakt bekend dat er in de vacatures van Jan en Els van der wolf is voorzien. Het gaat om ds. Robert Stigter, thans predikant te Delfgauw, en om ds. Arlette Brabander, thans onze ambulant predikant. Ds. Robert Stigter is voorgedragen voor een full-time functie; ds Arlette Brabander voor 0,5…