Leertheater over vormen van Eenzaamheid, vrijdag 29 september, bij dienstencentrum Stichting Duivenvoorde, Duivenvoorde 262 in Leidschendam

De voorbereiding van de Week van ‘Oog voor elkaar’ zijn in volle gang. Een mooi moment om te netwerken en meer te leren over eenzaamheid middels het Leertheater over vormen van eenzaamheid; er is nog plek! Eenzaamheid kent vele vormen, die lang niet allemaal even duidelijk te herkennen zijn. In het Leertheater worden 6 typen…

Kliederkerk, wat is dat nou? Opgeven bij: Kliederkerkvoorburg@gmail.com. De volgende vindt plaats op 8 oktober 2023

Kliederkerk  is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Middels proeven, ontdekken, doen en terwijl je bezig bent  nadenken over wat God  ons wil vertellen. In…

30 september Gebedswake in Rome

Een oecumenische gebedswake in Rome   Op zondag 15 januari heeft paus Franciscus in Rome aan het einde van het Angelusgebed aangekondigd dat de werkzaamheden van de volgende vergadering van de synode van de rooms-katholieke kerk zullen worden voorafgegaan door een oecumenische gebedswake op zaterdag 30 september op het Sint-Pietersplein in Rome:   « De weg…

Classis in de Protestantse kerk vergelijkbaar met het Bisdom in de katholieke kerk?

Elke classis van de Protestantse Kerk heeft een eigen geestelijk leider, de classispredikant. Het bemoedigen van de gemeenten in de classis is een van de belangrijke taken. De Protestantse Kerk is verdeeld in elf regio’s, classes. Elke classis heeft een eigen ‘geestelijk leider’, de classispredikant. De belangrijkste taak van de classispredikant is het gestalte geven…

Gezamenlijke avondmaalviering katholieken en protestanten, haalbaar?

WERELDKERK Voorzitter jubilerende Wereldraad van Kerken pleit voor gezamenlijke avondmaalviering katholieken en protestanten De voorzitter van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken, Heinrich Bedford-Strohm, hoopt dat dat de christelijke kerken sneller dichter bij elkaar komen. Met name als het gaat om een gezamenlijke avondmaalviering zijn er nog stappen te zetten, vindt hij. Hij…

Masterclass Monique Kuss, 26 augustus 13.00 – 16.00 in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 Voorburg

Op zaterdag 26 augustus, de dag van het cultureel zomerfestival in Voorburg, is er in “De Hoeksteen”, Rozenboomlaan 119 Voorburg, een masterclass van Monique Kuss. Deze masterclass, van 13.00 – 16.00 uur, is vrij toegankelijk voor iedereen die alvast iets wil horen en zien van de kameropera over Katherina de Bronovo, die op donderdag 2…