Kort verslag van de vergadering van de Raad van Kerken LV op 26 januari 2023 in de Kruisheuvelkerk te Leidschendam

De Raad kwam op 26 januari bij elkaar. De eerste vergadering van het jaar. De belangrijkste punten waren dit keer. De thema-avond eind november was vooral gericht op het herkennen van eenzaamheid bij mensen, vooral die, welke niet tot de directe kennissenkring of omgeving horen. Het bieden van praktische hulp lijkt, naast andere, een weg…

Bijeenkomst Oecumenisch Vrouwenwerk te Leidschendam-Voorburg op 15 februari in De Haard Molenpad 2A in Leidschendam

Op 15 Februari  a.s. komt de Vrouw en Geloof groep om 10.00 uur  bij elkaar in de Haard, Molenpad 2a in Leidschendam. De Haard bevindt zich achter de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. De inleidster die ochtend is Janie Middelkoop. Zij is geestelijk verzorger in Mariënpark. Het belooft, mede gezien haar werkzaamheden in Mariënpark en…

Oecumenelezing 2023

  De oecumenelezing 2023 zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 12 mei in de Geertekerk in Utrecht. Traditiegetrouw vond de lezing altijd in januari plaats, als nieuwjaarsontmoeting ‘met inhoud’. Toen vorig jaar de oecumenelezing vanwege corona noodgedwongen moest worden verplaatst van januari naar mei, bleek dat onverwacht goed uit te pakken. Het betere weer en…

Ds Arlette Brabander op Radio Midvliet

Op Kerstavond en kerstmorgen werd een uitgebreid vraaggesprek uitgezonden met de ambulant predikant van de Koningkerk in Voorburg. U kunt het hier terugluisteren. Omroep Midvliet heeft in haar programmering een vaste plaats ingeruimd voor levensbeschouwelijke thema’s. Zo werd o.a. de Black Gospel viering vanuit de Kruisheuvelkerk in Leidschendam op 11 december rechtstreeks uitgezonden via TV…

Stichting Arm in Arm 10 jaar

Tijdens de bijeenkomst op 8 december “Wijzer uit de Schuld”, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Arm in Arm Schuldhulpmaatje Leidschendam-Voorburg, is gesproken over het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in financiële problemen. Aan tafel zaten burgemeester Bijl, Carla van der Vlist, directeur van Schuldhulpmaatje Nederland, Regina van der Beek, van de Adviesraad…