Nieuwsarchief

Levenslessen bron Nieuwsbrief VOLZIN

18 Levenslessen van moderne denkers Als ieder mens een beter mens wordt, wordt de wereld steeds een stukje beter. Maar hoe word je een beter mens? Henk Smeijsters las vele boeken van moderne denkers en is ervan overtuigd dat zij ons belangrijke levenslessen kunnen geven. Deel 1: Lees 7 levenslessen voor een persoonlijke ontwikkeling. Deel 2: Lees 11 lessen voor…

Read more

THEOLOGISCHE ZOMERSCHOOL DEN HAAG 24 t/m 28 juni 2024 Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag

THEOLOGISCHE ZOMERSCHOOL DEN HAAG 2024 Thema: TUSSEN HEMEL EN AARDE Welkom bij de zomerschool in de Bosbeskapel van 24 t/m 28 juni. De zomerschool bestaat uit acht lessen-met-gesprek over thema’s uit de theologie, verbonden aan Bijbel, cultuur en samenleving.   ‘Een weekje theologie’ dus, waarin je kennis en inspiratie opdoet. Je gaat op ontdekkingstocht langs…

Read more

Ter informatie

Palliam deelt datgene waarin zij geloven Bij Palliam wil men zoeken naar datgene waar men als katholiek in gelooft en dat delen met elkaar. Door te delen worden wij meer mens. Wat is Palliam? Palliam is een netwerk van mensen die uitgedaagd wordt om te zoeken naar vormen van kerk-zijn die passen in deze tijd.…

Read more

Oecumenelezing 2024

Oecumenelezing 2024 Datum: 12 april 2024 14:00 – 18:30 Locatie: Geertekerk Adres: Geertekerkhof 23, Utrecht Organisatie: Raad van Kerken Nederland Hoofdspreker van de oecumenelezing 2024 is econoom Paul Schenderling. Schenderling is oprichter en programmaleider van de denktank Postgroei Nederland en auteur van het spraakmakende boek ‘Er is leven na de groei’. Daarin beschrijft hij concrete…

Read more

Kloosterweekend 24 t/m 26 mei

Kloosterweekend 24 t/m 26 mei In Heeswijk, onder Den Bosch, vinden we de oudste kloostergemeenschap van Nederland: de Abdij van Berne, opgericht in 1134. Elk jaar worden daar veel mensen door de Norbertijnen verwelkomd, sommigen willen even weg uit de hectiek van een druk leven. Naast individuele gasten, zijn er ook veel groepen die een…

Read more

Terugblik Oecumenische gebedswake Sint Pietersplein 30 september 2023

Oecumenische gebedswake Zaterdagmiddag 30 september vond op het Sint-Pietersplein “Together” plaats, een oecumenische gebedswake met paus Franciscus, georganiseerd door de oecumenische gemeenschap van Taizé. Deze wake gaat vooraf aan de XVIe Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode die a.s. 4 oktober begint en als thema heeft “Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending”. De…

Read more

RITUELEN EN SYMBOLEN WERELDWIJD

RITUELEN EN SYMBOLEN WERELDWIJD -cirkelen om een geheim- Spreker Marien van den Boom Zondag 4 februari, 10.30 uur Entree: € 8,00; Hoeksteenleden en vrienden € 6,00; incl. koffie/thee   Symbolen en rituelen – beelden van schepping en oorsprong, geboorte en dood, geborgenheid en vrijheid. De mens kan niet zonder meer leven in een werkelijkheid die…

Read more

Staat de democratie in Nederland onder druk? Hoe ervaar jij dat? Ga je het gesprek hierover aan?

Traditiegetrouw organiseerde PAX ook dit jaar met duizenden mensen de vredesweek. Van 16 tot en met 24 september 2023 honderden lokale activiteiten plaats met een gemeenschappelijk doel: vrede. Dit jaar was er speciale aandacht voor de polarisatie in de samenleving en de mate waarin onze democratie onder druk staat. Hoe ervaren de mensen dat, wat zijn de…

Read more

Avondgebed voor vrede

Naar aanleiding van de gewelddadigheden in Israël en de Palestijnse gebieden organiseren vertegenwoordigers uit verschillende religieuze tradities en levensbeschouwingen op woensdag 11 oktober in Den Haag een avondgebed. ‘We willen de hoop op vrede niet opgeven, ook wanneer deze onmogelijk lijkt door het excessieve geweld van de laatste dagen,’ zegt pastoor Ad van der Helm,…

Read more

Het Wereldhuis van Stek

Het Wereldhuis Geen papieren? Wel rechten! Het nieuwe pand van het Wereldhuis van Stek aan de Hooftskade is licht en straalt een prettige functionaliteit uit. Het is een plek om elkaar te ontmoeten, te ondersteunen en samen te eten. Hier zijn mensen zonder verblijfsvergunning welkom. Stel, je bent gevlucht voor het geweld in je land…

Read more

Geschiedenis in de Oud-katholieke kerk

Geschiedenis in de Oud-katholieke kerk In 1723 werd in de Haagse Oud-katholieke kerk Cornelis Steenoven verkozen tot aartsbisschop van Utrecht, tegen de wensen van Rome in. Dit leidde tot het ‘Utrechts schisma’ waaruit uiteindelijk de huidige rooms- en oud-katholieke kerken zijn voortgekomen. Wie hier meer over wil horen en geïnteresseerd is in een rondleiding door…

Read more

Nieuwkomers

Nieuwkomers De Raad van Kerken heeft besloten om in de nieuwbouwwijk de Binckhorst welkomstkaarten te verspreiden namens de kerken, de christenen in Leidschendam-Voorburg, Een uitnodiging aan nieuwkomers die op zoek zijn naar inspiratie, naar contacten met mensen die zich inzetten voor milieu, armen, vluchtelingen, voor iedereen op zoek naar zingeving. De welkomstkaart wordt eind november…

Read more

HIP Helpt

De Raad van Kerken heeft besloten een lidmaatschapsovereenkomst met de landelijke organisatie ‘HIP Helpt’ te sluiten. De Stichting De Schakel/Raad van Kerken zal in de komende week het akkoord sluiten. Vanaf 1 november zal de lokale afdeling starten.   Hip biedt in de buurt: praktische hulp, bij een klusje in huis of met boodschappen doen, bijvoorbeeld.…

Read more

De vreemdeling in ons midden

Wat kunnen christenen en kerken betekenen voor vluchtelingen?  Wereldwijd zijn er volgens de Verenigde Naties meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht. Een werkelijk heel klein deel van hen bereikt uiteindelijk ons land, op zoek naar veiligheid en een menswaardig bestaan. De komst van deze vluchtelingen leidt met enige regelmaat tot verhitte debatten in…

Read more

Europees milieuwerk voor en door kerken

Vorige week vergaderde het Europees christelijk milieunetwerk (ECEN) drie dagen in Roskilde, Denemarken. Het centrale thema luidde: ‘Every part of creation matters’. De conferentie bood gelegenheid voor discussie over de belangrijkste zorgen van de zich snel ontwikkelende ecotheologie, gekoppeld aan belangrijke kwesties binnen Europa: klimaatverandering en een duurzame toekomst in Europa. Het ECEN is in 1998 opgericht,…

Read more

PAX bestaat dit jaar 75 jaar

PAX bestaat dit jaar 75 jaar, opgericht in 1948 met de gedachte ‘nooit meer oorlog’.Op 21 september in de Domkerk in Utrecht: 75 jaar vredesweek: plannen voor een vreedzamer toekomst.Activiteiten in de buurt deze week:23 september Den Haag in de Paleiskerk (achter het Noordeinde) de Haagse Vredesbeurs.Maak kennis met talloze organisaties, woon een boeiende lezing…

Read more

Leertheater over vormen van Eenzaamheid, vrijdag 29 september, bij dienstencentrum Stichting Duivenvoorde, Duivenvoorde 262 in Leidschendam

De voorbereiding van de Week van ‘Oog voor elkaar’ zijn in volle gang. Een mooi moment om te netwerken en meer te leren over eenzaamheid middels het Leertheater over vormen van eenzaamheid; er is nog plek! Eenzaamheid kent vele vormen, die lang niet allemaal even duidelijk te herkennen zijn. In het Leertheater worden 6 typen…

Read more

30 september Gebedswake in Rome

Een oecumenische gebedswake in Rome   Op zondag 15 januari heeft paus Franciscus in Rome aan het einde van het Angelusgebed aangekondigd dat de werkzaamheden van de volgende vergadering van de synode van de rooms-katholieke kerk zullen worden voorafgegaan door een oecumenische gebedswake op zaterdag 30 september op het Sint-Pietersplein in Rome:   « De weg…

Read more

Classis in de Protestantse kerk vergelijkbaar met het Bisdom in de katholieke kerk?

Elke classis van de Protestantse Kerk heeft een eigen geestelijk leider, de classispredikant. Het bemoedigen van de gemeenten in de classis is een van de belangrijke taken. De Protestantse Kerk is verdeeld in elf regio’s, classes. Elke classis heeft een eigen ‘geestelijk leider’, de classispredikant. De belangrijkste taak van de classispredikant is het gestalte geven…

Read more

30 september 2023, TAIZÉviering voor opening synode Dominicuskerk Nijmegen, aanvang 19.00 uur

Oproep van paus Franciscus voor gezamenlijk gebed van alle christenen voor de start van de wereldwijde synode. In de afgelopen twee jaar heeft de Rooms-Katholieke Kerk een ongekende gebeurtenis meegemaakt: miljoenen gelovigen van over de hele wereld zijn uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de Kerk. Er werd geluisterd naar de stem…

Read more

4 oktober, Feestdag Sint Fransiscus, Dierendag Festival 2023, Mozes en Aäronkerk Amsterdam

Op 4 oktober 2023, de feestdag van Sint Franciscus, vindt in de Mozes en Aäronkerk het eerste Dierendag Festival plaats getiteld “Canticle of Creatures”, met muziek geïnspireerd door de heilige Franciscus, die zich vanuit zijn band met de natuur inzette voor de wereld om hem heen. Het muziekfestival bestaat uit een middag- en een avondprogramma…

Read more

Gezamenlijke avondmaalviering katholieken en protestanten, haalbaar?

WERELDKERK Voorzitter jubilerende Wereldraad van Kerken pleit voor gezamenlijke avondmaalviering katholieken en protestanten De voorzitter van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken, Heinrich Bedford-Strohm, hoopt dat dat de christelijke kerken sneller dichter bij elkaar komen. Met name als het gaat om een gezamenlijke avondmaalviering zijn er nog stappen te zetten, vindt hij. Hij…

Read more

Masterclass Monique Kuss, 26 augustus 13.00 – 16.00 in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 Voorburg

Op zaterdag 26 augustus, de dag van het cultureel zomerfestival in Voorburg, is er in “De Hoeksteen”, Rozenboomlaan 119 Voorburg, een masterclass van Monique Kuss. Deze masterclass, van 13.00 – 16.00 uur, is vrij toegankelijk voor iedereen die alvast iets wil horen en zien van de kameropera over Katherina de Bronovo, die op donderdag 2…

Read more

Podcasts Wereld Jongeren Dagen

Via podcasts werd verslag gedaan van de reis naar de WJD. De reis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon ging voor deelnemers uit het bisdom Rotterdam via Parijs en Lourdes en een stuk van de ‘camino’ (de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella) naar Burgos (Spanje). Via de ‘Days in the Diocese’ in Guarda (Portugal) kwamen de…

Read more

Welkom op 26 augustus in de grijze Opblaaskerk op het Koningin Julianaplein te Voorburg, open van 10.00 – 16.00 uur

Zaterdag 26 augustus is het inderdaad zover, dan staat de Opblaaskerk weer op het Koningin Julianaplein, schuin t.o. de Albert Heijn, in Voorburg! Met dit jaarlijkse evenment willen we de protestantse gemeente Voorburg onder aandacht brengen als een verwelkomende, inclusieve kerk. We hebben diverse evenementen gepland staan, zoals het houten kruis uit de kerk waar…

Read more

Als wij op vakantie gaan

Als wij op vakantie gaan, is het of wij in een andere stemming komen, met meer ruimte voor plezier, blij met vrijheid. Wij slenteren door dorpjes, genieten van een ander landschap. Bij momenten is er dat vreemde gevoel van gescheiden zijn van wat en wie vertrouwd is in ons bestaan. Ook als wij thuis blijven…

Read more

27 september, Mattheuskerk Utrecht, Symposium ‘Het leven lichter maken door het scheppen van een duurzame relationele verbinding in de dagelijkse levenssituatie’

Datum: 27 september 2023 10:30 – 15:30 Locatie: Mattheüskerk Adres: Hendrika van Tussenbroeklaan 1a, Utrecht Op dit symposium – met thema ‘Het leven lichter maken door het scheppen van een duurzame relationele verbinding in de dagelijkse levenssituatie.’ – wordt de Landelijke My Home Community gepresenteerd. Een nieuwe werkwijze voor kerken om beter in contact te komen met sociaal kwetsbaren. Een…

Read more

Kerken samen op pad, bezoek de Sint-Laurentiuskerk in Stompwijk en de begraafplaats Wilsveen op 2 september in de middag

Kerken samen op pad Dit jaar bestaat de H. Laurentiuskerk in Stompwijk 150 jaar. Een mooie gelegenheid om eens samen een activiteit te plannen en wel Kerken, samen  op pad. En waar kunnen wie de activiteit niet beter plannen dan daar waar in de middeleeuwen een Katholieke kapel heeft gestaan en wat nu de begraafplaats…

Read more

Save the date: inspiratie-dag ‘Love the stranger’, zaterdag 4 november, De Dominicuskerk aan de Palestrinastraat 1, Utrecht

Op zaterdag 4 november 2023 organiseert de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland weer een inspiratiedag voor iedereen die vluchtelingen en migranten een warm hart toedraagt. Rond het thema ‘Love the stranger’ vertellen vluchtelingen over eigen ervaringen, worden verschillende actieve opvanglocaties in Utrecht bezocht en deelt hoogleraar Diaconaat Thijs Tromp zijn inzichten.…

Read more

Afscheid Fulco De Vries Bouwstra

Op 25 juni nam ds Fulco de Vries Bouwstra afscheid van de Protestantse Gemeente Leidschendam. Hij heeft een beroep uit Noordwijk aangenomen na 14 jaar  Leidschendam. Fulco was een actief, zeer gewaardeerd lid van de Raad van Kerken en voorzitter van het Beraad van pastores en pastoors in Leidschendam-Voorburg. Zijn betrokkenheid bij de opvang van…

Read more

Raad van Kerken in Nederland steunt Plan KAN

Om een oplossing te bieden voor de opvang van asielzoekers is door de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland het Plan KAN ontwikkeld. Dit plan voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland beoogt dat alle gemeenten in ons land naar rato van het aantal van hun inwoners vluchtelingen huisvesten. Met ongeveer 30 opvangplekken per 10.000 inwoners zijn Nederlandse gemeenten…

Read more

Wake voor Vluchtelingen

Wake voor Vluchtelingen Beste lezer Eerder al informeerden we je dat Stek op 16 juni weer een Wake voor Vluchtelingen organiseert, in samenwerking met de Protestantse Kerk Den Haag. Intussen kunnen we je laten weten dat schrijfster Rosita Steenbeek, Tweede Kamerlid Don Ceder en Rian Ederveen (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) een bijdrage zullen leveren aan het…

Read more

Kerkhereniging, ‘een zegen’?

Er komt een kerkhereniging aan. De leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken gaan samen verder. Met instemming is daarop gereageerd, zowel door scriba De Reuver van de (grote) Protestantse Kerk in Nederland als ook in katholieke kring.   In een artikel in het ‘Nederlands Dagblad’ was er een reactie van…

Read more

9 mei Debatavond omgang met slaverijverleden Luther Museum Amsterdam

DEBATAVOND OMGANG MET SLAVERNIJVERLEDEN Datum: 9 mei 2023 20:00 – 22:00 Locatie: Luther Museum Adres: Nieuwe Keizersgracht 570, Amsterdam De rol van Nederland in het slavernijverleden staat de laatste tijd in het middelpunt van de aandacht. In 2019 was er een essaywedstrijd die heeft geresulteerd in de uitgave van een boek met de prijswinnende teksten. Daarnaast was er in 2019…

Read more

Raad van Kerken ondertekent manifest Nieuwe Economie Nu

Raad van Kerken ondertekent manifest Nieuwe Economie Nu De Raad van Kerken Nederland heeft zich aangesloten bij een brede groep organisaties die het manifest Nieuwe Economie Nu hebben opgesteld. In dit manifest stellen de ondertekenaars dat het huidige economische model, gericht op voortdurende economische groei, sociaal en ecologisch, lokaal en mondiaal uitermate schadelijk is. Mede-ondertekenaars…

Read more

Vasten: is het een ongemakkelijk woord geworden? Kan het een inhoud krijgen die van déze tijd is? Lees wat ds Gert Jan de Bruin schreef.

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Lijdenstijd noemden we deze periode vroeger wel in protestantse kring, vastentijd hoor je tot op vandaag in katholieke kring. De religies kennen een praktijk van vasten. Het Jodendom weet van een praktijk van vasten, de Islam heeft de ramadan. In onze kerken heeft het er soms de schijn van dat…

Read more

GROEN EN SOLIDAIR door Marjolein Tiemens-Hulscher voorzitter van de werkgroep Theologie, kerk en duurzaamheid

Duurzaamheid hoort tot het hart van de kerk. Dat vloeit voort uit de liefde van christenen voor God en Zijn schepping. Dit wil echter niet zeggen dat christenen zich ook daadwerkelijke duurzamer gedragen dan niet christenen, zoals bleek uit een recent onderzoek. van het Nederlands Dagblad en GroeneKerken. Er is nog een vertaalslag nodig van de waarde…

Read more

Aan tafel! U bent welkom bij een wekelijkse maaltijd in de kerken van de Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen

De Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen organiseert een wekelijkse maaltijd in een van de kerken! Deze wekelijkse maaltijden vinden plaats tot en met 30 maart. Graag willen we u op deze avonden treffen. De maaltijd start om 18:00 uur en is rond 19:00 weer afgelopen. In de afgelopen tijd hebben we mogen ervaren dat de maaltijd op…

Read more

Veertigdagentijd, tijd van bezinning en even stilstaan in de Verrezen Christus parochie en de Open Hof gemeente in Voorburg

Tijd voor soepmaaltijden in de Open Hof Gemeente en de Verrezen Christus Parochie. In de vijf weken voorafgaande aan de Goede of Stille Week verzorgt de werkgroep oecumene vijf keer een soepmaaltijd. Het thema dit jaar is ‘Uit liefde voor jou’. Met een korte bijbeltekst, staan we hier bij stil, we zingen een lied en…

Read more

Presentatie rapport ‘Armoede in Nederland’

Op 30 januari is het rapport ‘Armoede in Nederland’ gepresenteerd aan minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen door SKIN-voorzitter, ds. Rhoinde Mijnals-Doth. Het onderzoek wijst uit dat de aanpak veelzijdig en onvoorwaardelijk is, maar voor hulpvragers vaak onbekend. Met het rapport ‘Armoede in Nederland 2020-2022: Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en…

Read more

Kort verslag van de vergadering van de Raad van Kerken LV op 26 januari 2023 in de Kruisheuvelkerk te Leidschendam

De Raad kwam op 26 januari bij elkaar. De eerste vergadering van het jaar. De belangrijkste punten waren dit keer. De thema-avond eind november was vooral gericht op het herkennen van eenzaamheid bij mensen, vooral die, welke niet tot de directe kennissenkring of omgeving horen. Het bieden van praktische hulp lijkt, naast andere, een weg…

Read more

Bijeenkomst Oecumenisch Vrouwenwerk te Leidschendam-Voorburg op 15 februari in De Haard Molenpad 2A in Leidschendam

Op 15 Februari  a.s. komt de Vrouw en Geloof groep om 10.00 uur  bij elkaar in de Haard, Molenpad 2a in Leidschendam. De Haard bevindt zich achter de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. De inleidster die ochtend is Janie Middelkoop. Zij is geestelijk verzorger in Mariënpark. Het belooft, mede gezien haar werkzaamheden in Mariënpark en…

Read more

Oecumenelezing 2023

  De oecumenelezing 2023 zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 12 mei in de Geertekerk in Utrecht. Traditiegetrouw vond de lezing altijd in januari plaats, als nieuwjaarsontmoeting ‘met inhoud’. Toen vorig jaar de oecumenelezing vanwege corona noodgedwongen moest worden verplaatst van januari naar mei, bleek dat onverwacht goed uit te pakken. Het betere weer en…

Read more

Ds Arlette Brabander op Radio Midvliet

Op Kerstavond en kerstmorgen werd een uitgebreid vraaggesprek uitgezonden met de ambulant predikant van de Koningkerk in Voorburg. U kunt het hier terugluisteren. Omroep Midvliet heeft in haar programmering een vaste plaats ingeruimd voor levensbeschouwelijke thema’s. Zo werd o.a. de Black Gospel viering vanuit de Kruisheuvelkerk in Leidschendam op 11 december rechtstreeks uitgezonden via TV…

Read more

Stichting Arm in Arm 10 jaar

Tijdens de bijeenkomst op 8 december “Wijzer uit de Schuld”, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Arm in Arm Schuldhulpmaatje Leidschendam-Voorburg, is gesproken over het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in financiële problemen. Aan tafel zaten burgemeester Bijl, Carla van der Vlist, directeur van Schuldhulpmaatje Nederland, Regina van der Beek, van de Adviesraad…

Read more

Opvang asielzoekers: Landelijke Raad in gesprek met staatssecretaris over Plan Kan

Op 22 november 2022 heeft de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland, waarin ook de Raad van Kerken participeert, een constructief gesprek gevoerd met staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid over de problematiek rondom de opvang van asielzoekers in Nederland.  Centraal in dit gesprek stond het Plan KAN: een plan voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland.…

Read more