Nieuwsarchief

Kerkhereniging, ‘een zegen’?

Er komt een kerkhereniging aan. De leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken gaan samen verder. Met instemming is daarop gereageerd, zowel door scriba De Reuver van de (grote) Protestantse Kerk in Nederland als ook in katholieke kring.   In een artikel in het ‘Nederlands Dagblad’ was er een reactie van…

Read more

9 mei Debatavond omgang met slaverijverleden Luther Museum Amsterdam

DEBATAVOND OMGANG MET SLAVERNIJVERLEDEN Datum: 9 mei 2023 20:00 – 22:00 Locatie: Luther Museum Adres: Nieuwe Keizersgracht 570, Amsterdam De rol van Nederland in het slavernijverleden staat de laatste tijd in het middelpunt van de aandacht. In 2019 was er een essaywedstrijd die heeft geresulteerd in de uitgave van een boek met de prijswinnende teksten. Daarnaast was er in 2019…

Read more

Raad van Kerken ondertekent manifest Nieuwe Economie Nu

Raad van Kerken ondertekent manifest Nieuwe Economie Nu De Raad van Kerken Nederland heeft zich aangesloten bij een brede groep organisaties die het manifest Nieuwe Economie Nu hebben opgesteld. In dit manifest stellen de ondertekenaars dat het huidige economische model, gericht op voortdurende economische groei, sociaal en ecologisch, lokaal en mondiaal uitermate schadelijk is. Mede-ondertekenaars…

Read more

Vasten: is het een ongemakkelijk woord geworden? Kan het een inhoud krijgen die van déze tijd is? Lees wat ds Gert Jan de Bruin schreef.

De veertigdagentijd begint op Aswoensdag. Lijdenstijd noemden we deze periode vroeger wel in protestantse kring, vastentijd hoor je tot op vandaag in katholieke kring. De religies kennen een praktijk van vasten. Het Jodendom weet van een praktijk van vasten, de Islam heeft de ramadan. In onze kerken heeft het er soms de schijn van dat…

Read more

GROEN EN SOLIDAIR door Marjolein Tiemens-Hulscher voorzitter van de werkgroep Theologie, kerk en duurzaamheid

Duurzaamheid hoort tot het hart van de kerk. Dat vloeit voort uit de liefde van christenen voor God en Zijn schepping. Dit wil echter niet zeggen dat christenen zich ook daadwerkelijke duurzamer gedragen dan niet christenen, zoals bleek uit een recent onderzoek. van het Nederlands Dagblad en GroeneKerken. Er is nog een vertaalslag nodig van de waarde…

Read more

Aan tafel! U bent welkom bij een wekelijkse maaltijd in de kerken van de Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen

De Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen organiseert een wekelijkse maaltijd in een van de kerken! Deze wekelijkse maaltijden vinden plaats tot en met 30 maart. Graag willen we u op deze avonden treffen. De maaltijd start om 18:00 uur en is rond 19:00 weer afgelopen. In de afgelopen tijd hebben we mogen ervaren dat de maaltijd op…

Read more

Veertigdagentijd, tijd van bezinning en even stilstaan in de Verrezen Christus parochie en de Open Hof gemeente in Voorburg

Tijd voor soepmaaltijden in de Open Hof Gemeente en de Verrezen Christus Parochie. In de vijf weken voorafgaande aan de Goede of Stille Week verzorgt de werkgroep oecumene vijf keer een soepmaaltijd. Het thema dit jaar is ‘Uit liefde voor jou’. Met een korte bijbeltekst, staan we hier bij stil, we zingen een lied en…

Read more

Presentatie rapport ‘Armoede in Nederland’

Op 30 januari is het rapport ‘Armoede in Nederland’ gepresenteerd aan minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen door SKIN-voorzitter, ds. Rhoinde Mijnals-Doth. Het onderzoek wijst uit dat de aanpak veelzijdig en onvoorwaardelijk is, maar voor hulpvragers vaak onbekend. Met het rapport ‘Armoede in Nederland 2020-2022: Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en…

Read more

Kort verslag van de vergadering van de Raad van Kerken LV op 26 januari 2023 in de Kruisheuvelkerk te Leidschendam

De Raad kwam op 26 januari bij elkaar. De eerste vergadering van het jaar. De belangrijkste punten waren dit keer. De thema-avond eind november was vooral gericht op het herkennen van eenzaamheid bij mensen, vooral die, welke niet tot de directe kennissenkring of omgeving horen. Het bieden van praktische hulp lijkt, naast andere, een weg…

Read more

Bijeenkomst Oecumenisch Vrouwenwerk te Leidschendam-Voorburg op 15 februari in De Haard Molenpad 2A in Leidschendam

Op 15 Februari  a.s. komt de Vrouw en Geloof groep om 10.00 uur  bij elkaar in de Haard, Molenpad 2a in Leidschendam. De Haard bevindt zich achter de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. De inleidster die ochtend is Janie Middelkoop. Zij is geestelijk verzorger in Mariënpark. Het belooft, mede gezien haar werkzaamheden in Mariënpark en…

Read more

Oecumenelezing 2023

  De oecumenelezing 2023 zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 12 mei in de Geertekerk in Utrecht. Traditiegetrouw vond de lezing altijd in januari plaats, als nieuwjaarsontmoeting ‘met inhoud’. Toen vorig jaar de oecumenelezing vanwege corona noodgedwongen moest worden verplaatst van januari naar mei, bleek dat onverwacht goed uit te pakken. Het betere weer en…

Read more

Ds Arlette Brabander op Radio Midvliet

Op Kerstavond en kerstmorgen werd een uitgebreid vraaggesprek uitgezonden met de ambulant predikant van de Koningkerk in Voorburg. U kunt het hier terugluisteren. Omroep Midvliet heeft in haar programmering een vaste plaats ingeruimd voor levensbeschouwelijke thema’s. Zo werd o.a. de Black Gospel viering vanuit de Kruisheuvelkerk in Leidschendam op 11 december rechtstreeks uitgezonden via TV…

Read more

Stichting Arm in Arm 10 jaar

Tijdens de bijeenkomst op 8 december “Wijzer uit de Schuld”, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Arm in Arm Schuldhulpmaatje Leidschendam-Voorburg, is gesproken over het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in financiële problemen. Aan tafel zaten burgemeester Bijl, Carla van der Vlist, directeur van Schuldhulpmaatje Nederland, Regina van der Beek, van de Adviesraad…

Read more

Opvang asielzoekers: Landelijke Raad in gesprek met staatssecretaris over Plan Kan

Op 22 november 2022 heeft de Initiatiefgroep Huisvesting Asielzoekers Nederland, waarin ook de Raad van Kerken participeert, een constructief gesprek gevoerd met staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid over de problematiek rondom de opvang van asielzoekers in Nederland.  Centraal in dit gesprek stond het Plan KAN: een plan voor Kleinschalige Asielopvang in Nederland.…

Read more

Black Gospel Adventsproject: wees erbij op 11 december

Een oecumenisch koor, dat met een paar oefensessies een spetterend optreden verzorgt met nationaal bekende Gospelartiesten onder leiding van Clifton Grep, een zeer ervaren en enthousiaste dirigent en projectleider. Het project wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Leidschendam/Leidschenveen met deelnemers uit vele kerken gaat ons verrassen! Ze zingen klassieke kerst- en adventsliederen – maar dan…

Read more

Coronahandreiking voor kerken

De rijksoverheid heeft aan de maatschappelijke sectoren in Nederland gevraagd om met plannen te komen voor het geval de covidbesmettingen weer toenemen. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere het zo lang mogelijk voorkomen van sluitingen (lockdown) en extra aandacht voor kwetsbare groepen (eenzaamheid bij jongeren, ouderen en andere groepen in kwetsbare posities). In de nieuwe handreiking geeft het…

Read more

Groene kerken

In Nederland kun je deel uitmaken van de zgn. Groene Kerken, een landelijk platform dat kerken stimuleert om te verduurzamen en groener te worden. Er zijn nu 398 kerken bij aangesloten. Ook de Doopsgezinde en de Remonstrantse Kerk, die als streekgemeente in onze Raad deelnemen, staan hier sinds kort bij. Een kerk mag zich groen…

Read more

Terugblik Vredesweek 2022

Van 17 tot en met 25 september was de Vredesweek. In alle kerken is hiervoor aandacht geweest. Landelijke activiteiten waren er ook en daarvan vond de jaarlijkse Walk of Peace plaats in Den Haag waaraan in elk geval de Amnesty groep van Leidschendam-Voorburg meedeed. Zeker in deze tijd is het praten en nadenken over vrede…

Read more

Theaterstuk over dementie en euthanasie

In het theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ staat het thema euthanasie bij dementie centraal. In de vorm van interactief theater wordt het maatschappelijke gesprek over morele vraagstukken gestimuleerd en verdiept. Op verschillende momenten tijdens het theaterstuk krijgt het publiek de gelegenheid om in gesprek te gaan over de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Het…

Read more

Kliederkerk in de Kruisheuvelkerk

Op zondag 16 oktober is iedereen om 10.00 uur van harte welkom in de Kruisheuvelkerk voor een nieuwe Kliederkerk. We volgen de voetstappen van Ruth en ontdekken welke keuzes zij moet maken. Kinderen, jongeren, ouders, opa’s en oma’s, vrienden, familie, buren: iedereen is welkom. We gaan samen ontdekken, vieren en zingen rondom dit bijbelverhaal.  Aan…

Read more

Inspiratiemiddag over geloof en duurzaamheid

Berne Media organiseert op zondag 20 november 2022 een inspiratiemiddag over geloof en duurzaamheid met twee korte boekpresentaties en een rondetafelgesprek over de kansen en uitdagingen voor individuele en gemeenschappelijke initiatieven op het snijvlak tussen geloof en duurzaamheid. Het programma omvat bovendien muzikale entr’actes. Sprekers: Denis Hendrickx o.praem. (abt van de Abdij van Berne) Trees van Montfoort (Groene theologie)…

Read more

Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg, start 21 september

Sinds 1999 bestaat het Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg. Er worden elk jaar verschillende activiteiten georganiseerd, waar aandacht wordt besteed aan onderling contact tussen vrouwen van verschillende kerken in Leidschendam en Voorburg. De kerngroep bestaat uit 4 personen die een paar keer per jaar bij elkaar komt om de planning, het jaarthema en de invulling van de…

Read more

Week van Oog voor elkaar

De Week van Oog voor elkaar (Week tegen Eenzaamheid), van 29 september tot en met 6 oktober 2022, is bij uitstek het moment om aandacht te besteden aan iedereen die zich eenzaam voelt. Als kerken doen we dat door het hele jaar voor onze kerkleden en mensen daarbuiten koffieochtenden, maaltijden en andere activiteiten te organiseren.…

Read more

Vrijzinnige Zomerontmoetingen

De hele zomer door organiseerde een werkgroep vanuit de vrijzinnige gemeenten een serie activiteiten en lezingen over allerlei interessante thema’s. Voor augustus staan er nog twee op de agenda. EEN ANDERS DENKEN OVER GOD Bijbelse verhalen zijn van grote invloed geweest op onze cultuur, meer dan we vaak beseffen. Ze zijn niet het exclusieve bezit…

Read more

Delegatie Wereldraad bezocht Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever

Onder leiding van waarnemend algemeen secretaris ds. prof. dr. Ioan Sauca bezocht een delegatie van de Wereldraad van Kerken medio juli Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. De ontmoetingen met patriarchen, kerkleiders, plaatselijke geestelijken en leken vormden een goede voorbereiding voor de 11e Assemblee van de Wereldraad. In juni 2022 was het 55 jaar geleden dat…

Read more

Wereldraad tekent oproep klimaatverantwoorde financiering

De Wereldraad van Kerken (WCC), het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, de Moslimraad van Ouderen en de New Yorkse Raad van Rabbijnen hebben een belangrijke gezamenlijke oproep tot klimaatverantwoorde financiering ondertekend. ‘Een morele verplichting en verantwoordelijkheid tegenover alle kinderen en leven ter wereld’, stellen zij. ‘Samen kunnen we invloed uitoefenen op de manier waarop geld…

Read more

Wake voor vluchtelingen in Haagse Bethelkapel

Wake voor/met vluchtelingen 18 juni 12.00 – 19 juni 12.00 uur.  In de wake van dit jaar staan we stil bij voorbeelden en tegenbeelden, inspiraties en motivaties voor de menselijke maat; dat kan op allerlei manieren: persoonlijke en andere verhalen, gedichten, gebeden, liederen, overwegingen, stilte en uitwisseling en andere vormen, samengebracht in een liturgisch/dramaturgisch geheel.…

Read more

De spiritualiteit van Titus Brandsma

Op 15 mei is pater Titus Brandsma heilig verklaard. Een goede aanleiding om ons te verdiepen in zijn spiritualiteit. Voor Titus Brandsma gingen persoonlijke devotie en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand. Zijn intieme relatie met God was bepalend voor zijn handelen in de wereld. Om nader kennis te maken met deze Nederlandse heilige gaan we…

Read more

Dona Nobis Pacem – Geef Ons Vrede

Wekelijks bereiken de Raad van Kerken in Nederland berichten van mensen die zich inzetten om hulp te bieden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Soms is die inzet op individuele basis, vaak ook vanuit een kerk of geloofsgemeenschap. De initiatieven beslaan een breed veld: Van een wekelijkse vredesactie op het Museumplein tot moeders die brieven schrijven…

Read more

Solidariteitsbezoek Raad van Kerken aan Griekenland

Van 13 – 18 maart bezoekt een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland kerken en hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen in Griekenland. De Raad van Kerken wil daarmee solidariteit betuigen met Griekse kerken en hulporganisaties én de erbarmelijke situatie van vluchtelingen in Griekenland onder de aandacht brengen in Nederland. Juist nu alle aandacht gaat naar de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne mogen we ook deze vluchtelingen niet…

Read more

Nationaal gebed voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving rond de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Datum: 15 januari 2022 20:00 – 21:30,  Organisatie: Raad…

Read more